<< terug

Kerkrade-Rolduc

Voorjaarsexcursie Cuypersgenootschap naar Rolduc op 24 april 2010

De voorjaarsexcursie met Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 24 april 2010. Wij bezoeken dan het abdijcomplex Rolduc te Kerkrade. Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

Kosten
De kosten bedragen voor de excursie 35 euro p.p. en voor het diner 25 euro. Wilt u bij aanmelding aangeven of u wel of geen gebruik wil maken van het diner? Het is mogelijk om in Rolduc te overnachten. U kunt hiervoor zelf een kamer reserveren (tel. 045-5466888).

10.30 uur verzamelen bij het station Kerkrade-Centrum
11.00 uur rondleiding door Kerkrade met aandacht voor Wederopbouwkerken.
Rond 12.00 uur te voet naar Rolduc
12.30 uur lunch
13.30 uur Algemene ledenvergadering

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 16 mei 2009 te Utrecht
4. Vaststelling begroting 2010
5. Vaststelling jaarrekening 2009 en verslag kascommissie 2009
6. Verkiezing kascommissie 2010
7. Jaarverslag 2009 van de secretaris
8. Aftreden bestuursleden Pien Elout en Hugo Landheer; kandidaten voor bestuurslidmaatschap kunnen zich melden bij de secretaris
9. Rondvraag
10. Sluiting

14.30 uur rondleiding door Rolduc
17.30 uur einde excursie

Er is de mogelijkheid om na afloop van de excursie gezamenlijk te dineren in Rolduc.
De excursie is een wandelexcursie. Er wordt geen gebruik gemaakt van een bus. Wij zijn tijdens de excursie telefonisch bereikbaar op 06-23398363.

Aanmelding
bij Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651 BL Druten tel. 0487-512482 of dekkersdruten@hetnet.nl onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 483 50 02 van het Cuypersgenootschap te Druten o.v.v. voorjaarsexcursie 2010.

Vragen:
Voor overige vragen over de excursie en Algemene ledenvergadering kunt u terecht bij secretaris Leo Dubbelaar, tel. 0172-404760 of 06-23398363 of secretaris@cuypersgenootschap.nl

Wij hopen u te begroeten op 24 april 2010. Tot dan.
De vergaderstukken zullen nadat ze gereed zijn gekomen, worden geplaatst op de website www.cuypersgenootschap.nl en/of tijdens de vergadering worden uitgedeeld.


Behoudsacties 1984-2006
Cuypersjaar
Jaarrekeningen
Jaarverslagen
Zorg voor monumenten