<< terug

Rotterdam

Najaarsexcursie Rotterdam
Zaterdag 25 oktober

10.00 uur Vertrek vanaf station Schiedam- Rotterdam West

10.30-11.30 Bezoek aan Tuindorp Heyplaat. Dit aan de zuidwestzijde van Rotterdam gelegen tuindorp kwam tot stand voor de werknemers van de in 1902 opgerichte Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Het dorp
werd in 1914-1918 verwezenlijkt naar plannen van H.A.J. Baanders en tuinarchitect D.F. Tersteeg. Een uitbreiding volgde onder leiding van S. de Clercq die ook de drie kerken voor de Hervormden, Gereformeerden en Katholieken bouwden. Ook bevindt op Heyplaat een Quarantainecomplex uit 1933-1935 van A. van
der Steur voor zeelieden die eerst in quaran- taine moesten. Dit afgelegen complex kunnen we helaas niet met de bus komen. Enkele jaren geleden werd het dorp nog bedreigd met algehele afbraak, dat gelukkig nu van de baan is. We lopen vanaf het Alcorplein naar het hoofdkantoor van de RDM.

11.45-13.00 Bezoek aan wederopbouwwijk Pendrecht. Deze wijk is één van de meest geslaagde voorbeelden van een wederopbouwwijk. Op basis van een stedenbouwkundig plan van L. Stam-Beese verrees in 1949-1953 een meer dan 6000 woningen omvattende strokenbouw opgedeeld in vier buurten, elk met een eigen buurtwinkelcentrum. Het centrale plein (Plein 1953) kreeg uiteindelijk een groter winkelcentrum. Nabij het plein staat de RK-Sint Bavokerk, dat in 1958-1960 door architect Harry Nefkens is gerealiseerd.

13.15-14.15 Lunch ergens in Vreewijk alsmede een ledenvergadering waarin de begroting 2009 wordt behandeld. begroting 2009 wordt behandeld.

14.15-16.15 Bezoek aan Tuindorp Vreewijk. Deze wijk ontstond mede door de dalende arbeidskosten in de crisistijd en de voorkeur van de ontwerpers voor traditionalistische bak stenen woonhuizen met pannen daken. Bankier K.P. van der Mandele en notaris Van Ravesteyn namen al in 1913 het initiatief tot de oprichting
van het ‘Eerste Rotterdamse Tuindorp’. Van het door M.J. Granpré Molière, P. Verhagen en A. Kok opgestelde plan met veel groen konden de eerste woningen in 1917-1920 worden verwezenlijkt aan de Lede en De Brink e.o. Een aantal woningen werd ontworpen door J.H. de Roos & W.F. Overeijnder. Een tweede gedeelte
van in totaal ruim 5000 woningen kwam in 1920-1928 tot stand. Daarnaast zijn in het dorp kerken, scholen en winkels gerealiseerd. Doordat de wijk nog gaaf en zeldzaam in zijn soort is, is de wijk door de RACM al genomineerd als beschermd stadsgezicht. Er zijn plannen om de oorspronkelijke bebouwing te vervangen door nieuwbouw, waarvan al een klein gedeelte is gerealiseerd. De inwoners zijn hier faliekant op tegen en hebben o.m. hulp van het Cuypersgenootschap ingeroepen om de wijk te redden. Inmiddels is de monumentenaanvraag
ingediend bij Minister Plasterk. Deze heeft zelfs tweemaal toe al een bezoek aan wijk gebracht. We starten of eindigen bij de Geref. Breepleinkerk (1930-1931, H. Sutterland). Daarna wandelen we door de wijk die in de
periode 1920-1928 is gerealiseerd.

16.30-17.00Bezoek aan volkswoningbouwcom plex De Kiefhoek uit 1929-1930. Deze buurt is beroemd en maatgevend voor het werk van architect J.J.P. Oud. Hier kregen de met tradtionele materialen in lange stroken gebouwde eengezinswoningen een functionalistisch uiterlijk door de bepleistering en door de afgeronde
hoeken bij de winkels. In de periode 1989-1995 zijn de inmiddels afgeschreven woningen in oude staat opnieuw herbouwd. In de wijk staat een kerk voor de Hersteld Apostolische gemeente, ook een ontwerp van Oud.

17.00 Op weg naar het station rijden we nog langsTuindorp De Kossel. Omdat op Rotterdam-Zuid de grond goedkoper was, konden er tuindorpen gebouwd worden. Daarbij werd geëxperimenteerd met betonwoningen.
De Kossel was het eerste tuindorp dat in 1921- 1922 (arch. J.H. Hulsebosch) gerealiseerd werd. De Kiefhoek werd het beroemdst.

17.30 Aankomst station Schiedam-Rotterdam West


Behoudsacties 1984-2006
Cuypersjaar
Jaarrekeningen
Jaarverslagen
Zorg voor monumenten