<< terug

Utrecht

Voorjaarsexcursie Cuypersgenootschap naar Utrecht, 16 mei

Geachte leden van het Cuypersgenootschap,

De opmaak en verzending van het eerste nummer van het Cuypersbulletin 2009 heeft enige vertraging opgelopen. In het bulletin staat de uitnodiging voor de voorjaarsexcursie met Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei in Utrecht. Om te voorkomen dat het kort dag wordt, doe ik alvast ter informatie deze mail toekomen. We streven ernaar dat het Cuypersbulletin volgende week bij u in de bus ligt.

De voorjaarsexcursie met Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 16 mei 2009. Wij bezoeken dan de stad Utrecht. Het programma is als volgt (onder voorbehoud).

9.30 Verzamelen nabij de uitgang aan de zuidzijde van station Utrecht CS op het Jaarbeursplein. Dus niet de uitgang via Hoog-Catharijne. Vervolgens lopen we naar de Sint Antoniuskerk in de wijk Lombok
10.00 Rondleiding in de Sint Antoniuskerk, Kanaalstraat 198-200. De kerk is ontworpen door Jan Stuyt en gebouwd in 1902-1903. Het is één van de eerste kerken
waarbij werd afgeweken van de toen heersende neogotische bouwstijl.
10.45 Wandeling langs het oude Merwedekanaal met oude sluizen en bruggen en de Rijksmunt.
11.30 Bezoek aan Villa Jongerius aan het Merwedekanaal waar we een rondleiding krijgen. Op www.jongeriuscomplex.nl vindt u nadere informatie over de villa uit 1913 met voormalige aardewerkfabriek Mobach dat als jong rijksmonument is aangewezen.
13.15 Lunch in restaurant La Place boven V&D in Hoog-Catharijne, Rijnkade 5
14.00 Algemene Ledenvergadering in Tivolizaal La Place Vergadercentrum, Rijnkade 5 (zie hieronder voor de agenda)
14.30 Start middagprogramma. Rondwandeling door de Utrechtse binnenstad. Het programma is nog niet exact bekend. Gepland staat een bezoek aan de Sint Willibrorduskerk van Alfred Tepe met nog een compleet Bernulphusgilde interieur. Indien de tijd het toelaat wandelen we langs een paar opmerkelijke 20ste eeuwse bouwwerken in de binnenstad waaronder de Schouwburg van Dudok, het postkantoor en Neudeflat.
17.30 Einde excursie. Er is de mogelijkheid om na afloop van de excursie, gezamenlijk te dineren in de binnenstad. De kosten bedragen € 25,– pp. Wilt u bij aanmelding aangeven of u wel of geen gebruik wil maken van het avonddiner.

Zodra het middagprogramma definitief is, zullen wij dit kenbaar maken op deze website. Degene die zich voor de excursie hebben aangemeld worden per mail ingelicht over het programma.

De excursie is een wandelexcursie. Er wordt geen gebruik gemaakt van een bus. Overigens zijn de te bezoeken locaties goed per openbaar vervoer te bereiken. Wij zijn op de excursie telefonisch bereikbaar op nummer 06-23398363.

De kosten van de excursie bedragen € 35,– voor leden en € 40,– voor niet-leden. Aanmelding bij Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651 BL Druten (0487-512482) of op dekkersdruten@hetnet.nl onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 483 50 02 van het Cuypersgenootschap te Druten onder vermelding van voorjaarsexcursie 2008. Voor overige vragen over de excursie en Algemene Ledenvergadering kunt u terecht bij secretaris Leo Dubbelaar op secretaris@cuypersgenootschap.nl.

Wij hopen u te treffen op 16 mei. Tot dan.

De agenda voor de ledenvergadering van zaterdag 16 mei 2009:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag van najaarvergadering d.d. 25 oktober 2008 te Rotterdam-Vreewijk
4. Vaststelling jaarrekening 2008
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Jaarverslag 2008 door de secretaris
7. Activiteiten rond het 25-jarig bestaan waaronder jubileumexcursie naar Pierrefonds
8. Uitleg over de nieuwe Stichting Cuypersgenootschap
9. Rondvraag
10. Sluiting

De bijbehorende stukken zullen nadat ze gereed zijn gekomen, worden geplaatst op de website www.cuypersgenootschap.nl en/of tijdens de vergadering worden uitgedeeld.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Leo Dubbelaar, secretaris
Reijerskoop 149
2771 BH Boskoop
tel. 0172-404760 of 06-23398363
mail: secretaris@cuypersgenootschap.nl


Behoudsacties 1984-2006
Cuypersjaar
Jaarrekeningen
Jaarverslagen
Zorg voor monumenten