<< terug

Juridische informatie

De oprichting

Sinds de oprichting in 1984 is het Cuypersgenootschap uitgegroeid tot een gerespecteerde vereniging die op het hoogtepunt ruim 500 leden heeft getelt. De leden hebben zeer verschillende achtergronden en gebruiken de opgedane kennis om zich in te zetten voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de periode 1850 – 1970, ook wel de ‘jongere bouwkunst’ genoemd.

Actie en studie

Het Cuypersgenootschap, ontstaan als tijdelijke rechtspersoon, heeft zich ontwikkeld tot een actieve vereniging en stichting. In de loop van de tijd heeft het Cuypersgenootschap naam gemaakt met een unieke combinatie van acties die voortkomen uit deskundigheid op veel terreinen. Kunsthistorische expertise, gevoegd bij een gedegen kennis van de jurisprudentie rond de Monumentenwet 1988, heeft vele panden en ensembles van de slopershamer gered.
Het Cuypersgenootschap heeft in de afgelopen jaren vele acties gevoerd, vaak in samenwerking met plaatselijke of landelijke belangenorganisaties. Veel van die acties waren succesvol, zoals het behoud van het Van Abbemuseum in Eindhoven (ondanks de nieuwbouw), het gedeeltelijk behoud van het Haagse Rijksarchief , de St.-Vituskerk in Blauwhuis, de Beurs van Berlage in Amsterdam en de Teekenschool in Roermond. Overal in Nederland zijn gebouwen bewaard gebleven die zonder de inzet van het Cuypersgenootschap alleen nog in fotoboeken zouden voortbestaan.
De inzet van de leden werd in 1997 beloond met de toekenning aan het Cuypersgenootschap van de monumentenprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds als erkenning voor die bijzondere combinatie van activiteiten. Ondanks de toenemende aandacht in de media verdwijnt er nog steeds veel jongere bouwkunst die het behouden waard is. Vooral bij stadsvernieuwingsprojecten is veel kostbaars gesneuveld en werd andere zaken onherstelbaar aangetast. We praten niet alleen over woonhuizen of woonblokken maar ook over industrieel of utilitair erfgoed.

Gedegen kennis van de Monumentenwet en de jurisprudentie wordt belangrijk gevonden door het Cuypersgenootschap. Dit gedeelte van onze site kent verschillende onderdelen die vanuit diverse invalshoeken een beeld geven van juridische aspecten van de monumentenzorg.

Klik op een van onderstaande links om verder te gaan:


Behoudsacties 1984-2006
Cuypersjaar
Jaarrekeningen
Jaarverslagen
Zorg voor monumenten