<< terug

Publicaties

De leden van Het Cuypersgenootschap hebben sinds 1984 veel gepubliceerd.In 1984 verscheen de eerste publicatie onder de naam Het Cuypers Genootschap. Daarna volgden tot 2000 vijftien jaargangen van De Sluitsteen.

Omdat De Sluitsteen, sinds 2000 het Jaarboek Cuypersgenootschap, zich in de loop der jaren steeds meer heeft ontwikkeld tot een volwaardig wetenschappelijk tijdschrift, werd in 1995 het Cuypersbulletin opgericht.

Dit regelmatig verschijnende bulletin is bedoeld voor mededelingen en korte artikelen over en voor de leden van het Cuypersgenootschap terwijl Het Jaarboek Cuypersgenootschap is bestemd voor wetenschappelijke publicaties al of niet rond een bepaald thema.

De bijgaande lijst biedt u een overzicht van onze publicaties sinds 1984. De laatste nummers kunnen worden gedownload. De nummers vanaf 2017 worden op termijn toegevoegd. Deze kunnen worden opgevraagd bij: secretaris@cuypersgenootschap.nl

Jaar Nummer Omslag Bijzonderheden
2016 Cuypersbulletin
Jaargang 21
Nummer 4
2016
Redactie: David Mulder Inhoud

 • Korte berichten
 • De negentiende-eeuwse begraafplaats van Osdorp
 • Actie voor ramen
  Matthieu Wiegman Valeriuskliniek
 • Plan B voor de bibliotheek
 • In Memoriam Manfred
  Bock
 • De remise aan de Rotterdamse Kleiweg
 • Bescherming voor de Hoeksteen
 • Voorjaarsexcursie

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2016 Cuypersbulletin
Jaargang 21
Nummer 3
2016
Redactie: David Mulder Inhoud

 • Redactioneel
 • Korte berichten
 • Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2015
 • Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Johannes Verhulststraat 89 te Amsterdam
 • Aangraag gemeentelijke monumentenstatus Westeinde 118 te Enkhuizen
 • Voorjaarsexcursie en alv. Heerlen
 • Nieuwe publicaties

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2016 Jaarboek 2014 Via de secretaris te bestellen, 29,95 incl. verzendkosten; verzending na ontvangst betaling op IBAN
2016 Cuypersbulletin
Jaargang 21
Nummer 2
2016
Redactie: David Mulder Inhoud

 • Redactioneel
 • Korte berichten
 • Persbericht gemeente Rotterdam: Bijzondere samenwerking tussen erfgoedverenigingen en gemeente Rotterdam
 • De voormalige schoenenwinkel van J.J. Matto in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat
 • Maarten Lutherkerk te Amsterdam Gemeentelijk Monument
 • Voorjaarsexcursie Haarlem en Heemstede

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2016 Cuypersbulletin
Jaargang 21
Nummer 1
2016
Redactie: David Mulder Inhoud

 • Redactioneel
 • Ingezonden brief
 • Korte berichten
 • De twee westtorens van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem en de Tempel van koning Salomo
 • Excursies
 • Bericht aan de leden

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2015 Cuypersbulletin
Jaargang 20
Nummer 4
2015
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Rectificaties Jaarboek 2014
 • Korte berichten
 • Terug naar villa Allegonda?
 • Nieuwe uitgaven
 • Varia

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2015 Cuypersbulletin
Jaargang 20
Nummer 3
2015
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Najaarsexcursie naar de Achterhoek
 • Excursie Havenstraat Amsterdam
 • Korte berichten
 • Korte samenvatting jaarverslag vereniging en stichting Cuypersgenootschap 2014
 • De Sint‐Laurentiuskerk in Weesp, een werk van architect Th. Asseler
 • Nieuwe uitgaven

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2015 Cuypersbulletin
Jaargang 20
Nummer 2
2015
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Najaarsexcursie naar de Achterhoek
 • Oproep aan leden van het Cuypersgenootschap
 • Korte berichten
 • De Sint‐Laurentiuskerk in Weesp, een werk van architect Th. Asseler
 • Nieuwe uitgaven

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2015 Cuypersbulletin
Jaargang 20
Nummer 1
2015
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Rectificaties
 • Excursies
 • Reliwiki in financiële problemen
 • Kerk Hoek door brand verwoest
 • St. Ludwig bij Vlodrop gesloopt
 • Kerkgebouw De Ark Amsterdam gedeeltelijk gesloopt
 • Korte berichten
 • Villa Henriëtte, een Hilversumse villa met historie
 • Cuyperskerk met lange adem! Restauratie Walburgiskerk
 • Netterden

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2014 Cuypersbulletin
Jaargang 19
Nummer 3-4
2014
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Wijziging e-mail redactie
 • Erratum
 • Jubileumreis Duitsland
 • Lilian Grootswagers ontvangt Brabant Bokaal 2014
 • St. Walburgiskerk in Netterden gerestaureerd
 • Korte berichten
 • De katholieke kunstkring De Violier

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2014 Cuypersbulletin
Jaargang 19
Nummer 2
2014
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Excursie Indische Buurt Amsterdam
 • Jaarrekening 2013 en begroting 2014
 • Verslag kascommissie 2013
 • Secretarieel jaarverslag 2013
 • Korte berichten
 • Bedreiging winkelpui Ferdinand Bolstraat 36 te Amsterdam?
 • Actie Cuypersgenootschap tot redding van een bijzonder interieur
 • Verenigingssynagoge Commelinstraat gesloopt

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2014 Cuypersbulletin
Jaargang 19
Nummer 1
2014
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Acties
 • Jaarverslag Werkgroep Amsterdam 2013/2014
 • Monumentenaanvraag voormalig Huis van Bewaring II en bewaarderswoningen te Amsterdam
 • Hemonystraat 22 te Amsterdam: rijtjeshuis met bijzonder winkelinterieur

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2013 Cuypersbulletin
Jaargang 18
Nummer 3-4
2013
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Korte berichten
 • Excursie Antwerpen
 • Nieuwe uitgaven
 • Cuypersgenootschap: de Musketiers van de monumenten
 • Korte boekrecensies
 • Monumentale kerkelijke schilderkunst uit het interbellum onthuld

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2013 Cuypersbulletin
Jaargang 18
Nummer 2
2013
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Symposium neostijlen in het interieur 1850-1900
 • Jaarverslag 2012
 • Verkorte jaarrekening CG 2012
 • Verklaring kascommissie 2012
 • Tentoonstelling Cuypers en het Rijksmuseum
 • Van Cuypershuis naar Cuypers’ graf op het oude kerkhof
 • Boek Cuyperskoorts
 • Wist u dat… Tien eeuwen Kasteel De Haar
 • Eclecticisme, modern of niet?
 • Overige uitgaven

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2013 Cuypersbulletin
Jaargang 18
Nummer 1
2013
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Excursies
 • Rijksmuseum heropend; expositie in Roermond
 • Nieuwe rijksmonumenten uit de periode 1959-1965
 • Clemenskerk op Ameland door brand verwoest
 • Korte berichten
 • Nieuwe uitgaven
 • Veenkoloniaal architect Prummel: een onontgonnen geschiedenis

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2012 Cuypersbulletin
Jaargang 17
Nummer 3-4
2012
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Begroting 2013
 • Korte berichten
 • Herbestemming: nieuw leven in de kleine dorpskerk
 • Nieuwe uitgaven
 • Waardering en bestemming van het naoorlogse erfgoed

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2012 Cuypersbulletin
Jaargang 17
Nummer 2
2012
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Redactie vershuisd
 • Het Cuypersgenootschap zoekt versterking
 • In memoriam Roel Veelders
 • Secretarieel jaarverslag CG 2011
 • Verslag Heidag 28 november 2010
 • “Unfinished sympathy”: niet gebouwde toren van Kropholler
 • Raadhuis Aardenburg behouden
 • Boek St. Jozefkerk Groningen verschenen
 • Stedelijke vernieuwing en bescherming Amsterdam-Nieuw-West

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2010 Cuypersbulletin
Jaargang 15
Nummer 4
2010
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Jaarstukken 2009/Begrotingen 2010 en 2011
 • Boek, symposium en tentoonstelling Jan Stuyt
 • Korte berichten
 • Nieuwe uitgaven

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2010 Cuypersbulletin
Jaargang 15
Nummer 3
2010
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Errata
 • Excursie Zaanstad, 30 oktober 2010
 • Sloopdreiging boerderijen landgoed De Horsten te Wassenaar
 • Muurschilderingen van Eduard Cuypers blootgelegd in kapel Druten
 • Nieuwe uitgaven
 • Willem Kromhout: initiatiefnemer en oprichter van de cursus voor Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderricht in Amsterdam

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2010 Cuypersbulletin
Jaargang 15
Nummer 2
2010
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Errata
 • Secretarieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2009
 • De Klokkenberg bij Breda wordt rijksmonument
 • Peter Zumthor presenteert spectaculair plan voor meelfabriek in Leiden
 • RCE sloopt haar eigen beleid inzake beschermde stadsgezichten
 • Acties Amsterdam
 • Monumenten: niet van de staat, maar van de straat
 • Crisis- en herstelwet en de erfgoedzorg
 • Toename aantal gemeentelijke monumenten in komende twee jaar
 • Geen kerken meer gesloopt in Bergen op Zoom
 • Jos Cuypers. Centrale koepelbouw in de periode 1900-1940
 • Nieuwe uitgaven

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2010 Cuypersbulletin
Jaargang 15
Nummer 1
2010
Redactie: Herman Wesselink Inhoud

 • Redactioneel
 • Voorjaarsexcursie Cuypersgenootschap naar Rolduc en Algemene Ledenvergadering op 24 april 2010
 • Actienieuws
 • Zienswijze Campinacomplex Heiloo
 • De negentiende-eeuwse bouwkunst is modern
 • Rijksmonumenten zuidvleugel en schoorsteen Meerenberg te Bloemendaal vogelvrij verklaard
 • Twee twintigste-eeuwse topmonumenten op de Veluwe worden gerestaureerd
 • Nieuwe uitgaven

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2009 Cuypersbulletin
Jaargang 14
Nummer 4
2009
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Data excursies 2010
 • De ledenadministratie in 2009
 • Voorjaarsexcursie Cuypersgenootschap naar Rolduc op 24 april 2010
 • Actienieuws
 • Inpassing historische bebouwing Van Sijpesteijnkade toch bespreekbaar
 • Cuypersbiografie beleeft tweede druk!
 • Het pied-à-terre van Cuypers Pierre
 • De Collectie, bijzondere stationsgebouwen
 • Henri Maclaine Pont (1884-1971) architect, constructeur, archeoloog
 • Website A.C. Bleijs M.J.
 • Granpré Molière & het cultuurpessimisme

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2009 Cuypersbulletin
Jaargang 14
Nummer 3
2009
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 1. Redactioneel
 2. Sint Servaas, een terugblik
 3. Van bestuurslid tot gameontwerper
 4. Besturen in de zon
 5. De afdeling Amsterdam van het CG
 6. Juryrapport PBF prijs
 7. Nijmegen Hessenberg
 8. Niet veel maar wel diepgaand
 9. Overpeinzingen
 10. 25 jaar actievoeren
 11. 25 jaar Sluitsteen
 12. Excursieoverzicht

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2009 Cuypersbulletin
Jaargang 14
Nummer 2
2009
Redactie: Hugo Landheer

 • Redactioneel
 • Financieel jaarverslag
 • Secretarieel jaarverslag
 • Mailadressen (4)
 • Van de ladenadministratie
 • Het pied à terre van PJCH (2)
 • Najaarsexcursie
 • Wijziging ANBI-status
 • Jaarverslag Mariaplaats 2008
 • Van Sijpestijnkade Utrecht
 • Cuyperscode
 • Hooft op hol
 • Oratie M. Kuipers
 • Project Middelburg
 • Drinkwaterfontein Vondelpark
 • Torenmonument spoorbrug Nijmegen
 • De regels van de kunst
 • Paramonumentaal
 • Voor in uw agenda

De tekst van het bulletin wordt binnenkort beschikbaar gemaakt

2009 Cuypersbulletin
Jaargang 14
Nummer 1
2009
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 1. Redactioneel
 2. Voorjaarsexcursie
 3. Najaarsexcursie Pierrefonds
 4. Vincent van Rossem hoogleraar
 5. Boek Hein Salomonson
 6. Boek Prix de Rome
 7. Promotie Christian Bertram
 8. Stichting Cuypersgenootschap
 9. Afdeling Amsterdam blijft actief
 10. Werkgroep restauratie
 11. Meerenberg
 12. Pied a terre van Pierre Cuypers
 13. Aanmeldingsformmulier excursie

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2008 Cuypersbulletin
Jaargang 13
Nummer 4
2008
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • ANBI – status voor CG
 • Bonasreeks in nieuwe gedaante
 • Mailadressen (3)
 • CG viert jubileum in Maastricht
 • Lot Scheepjeskerk
 • Monumentenlijst Amsterdam
 • Pius X Alphen aan den Rijn herbestemd
 • Altaaschilderij in Tholen gerestaureerd
 • Herbouwplannen voor monument Grendelplein Valkenburg
 • Wederopbouwmonument in Arnhem beschermd
 • De Jozefkerk in Kaatsheuvel
 • Christus Koningkerk niet gesloopt
 • Beelden van de najaarsexcursie

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2008 Cuypersbulletin
Jaargang 13
Nummer 3
2008
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Najaarsexcursie Rotterdam
 • Post van de penningmeester
 • Mailadressen
 • Rectificatie Jaarboek
 • Hemelhoge lust of torenhoge last
 • Wederopbouwmonument Roermond
 • Cuypers’ wroeging deel 2
 • Het geheime licht
 • Nieuwe boekken Rolduc
 • Kruiswegstatie Tegelmuseum

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2008 Cuypersbulletin
Jaargang 13
Nummer 2
2008
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Jaarverslag van de secretaris 2007
 • Post van de penningmeester
 • Financieel jaarverslag 2007
 • Verslag kascommissie
 • Aankondiging najaarsexcursie
 • Cuypers’ wroeging
 • Plasterk in Vreewijk
 • Cuypers the musical
 • Wim en Ida geridderd
 • Tempelhof 132
 • Jaarverslag Platform Mariaplaats
 • Brand Docomomo

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2008 Jaarboek Cuypersgenootschap 2008, jaargang 20 – 24 Kernredactie: Coert Peter Krabbe, Hugo Landheer en Vincent van Rossem Inhoud

 • Inleiding – ‘Het Vaderlandsch Gevoel’, visies op het Muiderslot
  Vincent van Rossem
 • De restauratie van het Muiderslot in de late negentiende en de vroege twintigste eeuw
  Wies van Leeuwen
 • Koot versus Cuypers, Het Muiderslot in de jaren 1956 – 1972
  Jan Kamphuis en Corjan van der Peet
 • Pantheon, museum of historisch huis?
  Drie inrichtingsmodellen voor het Muiderslot
  Peter van Mensch
 • Een depot voor het vaderland
  Yvonne Molenaar
 • Het Muiderslot, topstuk in een crossmediale tentoonstelling
  Geeske Bakker

Het Jaarboek kan worden besteld voor € 20,- inclusief verzendkosten bij: hal@xs4all.nl

2008 Cuypersbulletin
Jaargang 13
Nummer 1
2008
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Voorjaarsexcursie
 • Agenda ALV
 • Financieel jaarverslag 2007
 • Vrieseweg 80, Dordrecht
 • Excursie Amsterdam
 • Jaar van het Religieus erfgoed
 • Pius X
 • Actienieuws Valkenburg
 • Het sein staat nog niet op groen(2)
 • Herengracht 132
 • Reactie CG beperking adviesplicht
 • Relaties PJHC (2)

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2007 Cuypersbulletin
Jaargang 12
Nummer 4
2007
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Verslag najaarsexcursie
 • Cuyperssymposium
 • Kerken dvd
 • Op zoek naar houten huizen
 • Het sein staat nog niet op groen(1)
 • Korte berichten
 • Ausstellung Törten Siedlung
 • Verder met Cuypers en Sturm
 • Nieuwe leden
 • Lang zal hij leven
 • Jublieum SAM
 • Een wandeling door Vreewijk
 • Grafmonumenten in Druten
 • Dossier Vlodrop
 • Symposiumbundels
 • Relaties PJHC (1)

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2007 Cuypersbulletin
Jaargang 12
Nummer 3
2007
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Aankondiging najaarsexcursie
 • Agenda ALV
 • Begroting 2008
 • In memoriam A. Looijenga
 • In memoriam P. Singelenberg
 • Presetatie Cuypersbiografie
 • Boeken
 • Verslag congres kerkenbouw
 • Gosschalk
 • Nieuwe leden
 • Topmonumenten wederopbouw
 • Wederopbouwarchitectuur

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2007 Cuypersbulletin
Jaargang 12
Nummer 2
2007
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Cuypersjaar
 • Aankondiging najaarsexcursie
 • Verslag voorjaarsexcursie
 • Programma congres kerkbouw
 • Een prefabkerk in Hoensbroek
 • Jaarverslag 2006 platform Mariaplaats
 • Werkgroep Amsterdam
 • Nieuwe leden
 • Mengelingen
 • Hoofse taferelen voor De Haar (2)

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2007 Cuypersbulletin
Jaargang 12
Nummer 1
2007
Redactie: Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel
 • Voorjaarsexcursie
 • Agenda ALV 2007
 • Notulen ALV 2006
 • Jaarverslag 2005/2006 secretaris
 • Jaarstukken 2006 Penningmeester
 • Congres kerkbouw Rijn en Maas
 • Rijksbeleid
 • Cuypersbiografie
 • Toelichting op actielijst
 • Taskforce Toekomst Kerkgebouwen
 • Jaarboek Muiderslot
 • Hoofse taferelen voor De Haar (1)

De tekst van het bulletin is te lezen of te downloaden door te klikken op het omslag.

2006 Jaarboek Cuypersgenootschap 2002/2003 Restaureren Kernredactie: Coert Peter Krabbe, Wilfred van Leeuwen en Vincent van Rossem Inhoud

 • Wilfred van Leeuwen: Inleiding
 • Camiel Berns: Het Nieuwe Bouwen gerestaureerd
 • Benthem Crouwel Architecten: Restaureren is gewoon goed ontwerpen
 • Frans Boogers: Who’s afraid of red, yellow and blue?
 • Peter Drijver: Het vergeten vakmanschap van de traditionalisten
 • Maarten Fritz: Restaureren komt zelden voor
 • Kees Gevers:Hergebruik en herontwikkeling
 • Van Hoogevest Architecten: Een visie op de huidige restauratiepraktijk
 • Wessel de Jonge: Van form follows function naar function follows form
 • Op ten Noort blijdenstein (Walter van Meijl): Erken het heden en respecteer het verleden
 • Hugo Landheer: Dienstbaar aan het verleden, een interview met Teun Bleijenberg
 • Fred Schoen: De onbeschermde ruimte
 • Tak Architectenbureau (Anne van Bakel): Onze restauratievisie
 • Paul Toornend: Het behoud van de stad: monumenten en ‘bestaande bebouwing’.

Het Jaarboek kan worden besteld voor € 20,- inclusief verzendkosten bij: hal@xs4all.nl

Klikt u hier om naar een pagina met foto’s van de uitreiking van het eerste exemplaar te gaan.

2005 Cuypersbulletin
Jaargang 10
Nummer 2
2005
Redactie Jean Gardeniers Inhoud:Redactioneel

 • Een architect in de ramsj. Notities bij het werk van Edouard Niermans – Wilfred van Leeuwen
 • Cuypers, meer propagandist dan architect – Wido Smeets

Recensies

 • Wim Denslagen, Romantisch modernisme, Nostalgie in de monumentenzorg(Amsterdam 2004)
 • Jan Vredenberg, Trotse kastelen en Lichtende Hallen, Architectuur van elektriciteitsbedrijven(Utrecht 2003)
 • Traditionalisme in de 20 ste –eeuwse Nederlandse architectuur; notities bij twee recente publicaties – Jan Peet

Divers nieuws van anderen

2005 Cuypersbulletin
Jaargang 10
Nummer 1
2005
Redactie Jean Gardeniers Inhoud:Redactioneel

 • Sankt Ludwig revisited. Een eerbetoon aan Harry Cox – René Vossebeld
 • Chronologie Kolleg Sankt Ludwig Rijksmonument Sankt Ludwig – Harry Cox en René Vossebeld
 • Voorjaarsexcursie op zaterdag 23 april 2005 – René Vossebeld
 • Enige literatuur over Arnhem – Jean Gardeniers
 • Agenda Algemene Ledenvergadering op 23 april 2005-12-30 Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 24 april 2004 te Goes – Feyoena Grovestins, tweede secretaris
 • Jaarverslag Cuypersgenootschap 2003 – René Vossebeld
 • Jaarstukken 2004/Begroting 2005 – Jan Dekkers, penningmeester
 • Toelichting op de exploitatierekening 2004 en begroting 2005-12-30
 • De Willibrordkerk te Almelo – Jan Peet
 • Divers nieuws van anderen – Jean Gardeniers
 • Behoud de Diamantslijperij Maatschappij verslag van een informatieavond op 21 maart 2005 – Jean Gardeniers
2004 Cuypersbulletin
Jaargang 9
Nummer 2
2004
(abusievelijk genummerd als jaargang 10 nummer 2 2005)
Redactie: Jean Gardeniers Inhoud:Redactioneel

 • Een woord van de voorzitter
 • De vliegende architect, Op reis met Pierre Cuypers
 • Cuypers buitenlandse reizen
2004 Cuypersbulletin
Jaargang 9
Nummer 1
2004
Redactie Jean Gardeniers Inhoud:Redactioneel

 • Redactioneel – Jean Gardeniers
 • Een woord van de voorzitter – Vladimir Stissi
 • Beperking aanwijzing beschermde monumenten – Leo Dubbelaar
 • Diversen vereniging – Jean Gardeniers
 • Topmonumenten Vaals en Almelo worden nu gesloopt – Leo Dubbelaar
 • Hasseltsekerk Tilburg geen gemeentelijk monument, maar blijft wel behouden – Leo Dubbelaar
 • Vers van de pers –
 • Lidwien Schiphorst, Een toevloed van werk, van wijd en zijd. De beginjaren van het atelier Cuypers/Stoltzenberg Roermond 1852 – ca. 1865, Nijmeegse kunsthistorische Studies, deel XIII ISBN 90 5710 160 2
 • Hugo Landheer, Kerkbouw op krediet, de financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795 – 1965 (Amsterdam 2004)
 • Bestelling oude publicaties – Jean Gardeniers
 • 2 de Cuypersavond in het Nai – Pierre Cuypers; middelmatig architect, briljant organisator?
2003 Cuypersbulletin
Jaargang 8
Nummer 1/2
2003
Redactie Rens Swart Inhoud:Redactioneel

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Verder met het Rijksmuseum, verder met Cuypers – Vladimir Stissi
 • Met Cuypers de wijde wereld in – Vladimir Stissi
 • Het nieuwe Rijksmuseum – Rijksmuseum (http:/www.rijksmuseum.nl)
 • Het foto–archief van het Rijksmuseum Amsterdam – Winfred van de Put en Marijke Botter (Rijksmuseum)
 • Cuypers geïnventariseerd – Vladimir Stissi en Rens Swart
 • Het Rijksmuseum, van romantische illusie tot museum met toekomst – Wies van Leeuwen
 • Het Rijksmuseum, ‘Onze nationale schatkamer’. Vragen over ons, de schat en de kamer – Auke van der Woud
2002 Cuypersbulletin
Jaargang 8
Nummer 2
Oktober 2002
deel achtergevel gebouwen Landbouwuniversiteit Wageningen op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud:

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Betaling contributie – Rens Swart
 • Hoge respons enquête – Rens Swart
 • Excursie Drie Rijksbouwmeesters in Drenthe Assen en Veenhuizen, zaterdag 26 oktober 2002 – Leo Dubbelaar en René Vossebeld
 • Wetenschappelijk onderzoek voor materieel cultuurbehoud. Studiedag Platform Mariaplaats op 13 december 2002
 • Jaarverslag Cuypersgenootschap 2001 – René Vossebeld
 • Financieel jaarverslag Cuypersgenootschap 2001 – Rens Swart
 • Typografie voor het Cuypersgenootschap – Rens Swart

 

2002 Cuypersbulletin
Jaargang 8
Nummer 1
April 2002
Interieurfoto wederopbouwkerk RK-kerk HH. Antonius en Lodewijk te Den Haag op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud:

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Korte mededelingen
 • Voorjaarsexcursie en Algemene Ledenvergadering Tiel – Kesteren- Rhenen – Wageningen, zaterdag 18 mei 2002 _ Hein Hoestra
 • Stadion, Stadionplein en Stadionwijk in Amsterdam – Arjen Looyenga
 • Belangrijke Haagse Wederopbouwkerken bedreigd – Arjen Looyenga
 • Acties – Leo Dubbelaar
 • Kerkkunst ontkalkt. Hengelose St. Lambertusbasiliek krijgt oorspronkelijke versieringen terug – Gerad Vaanholt
 • Van Zittau naar Venlo – Vladimir Stissi
 • Zojuist verschenen: De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden
 • Kroniek van de St. Jacobuskerk te Den Haag

 

2002 Jaarboek
Cuypersgenootschap
2001
De organische woonwijk in open bebouwing, IJkpunt Slotermeer
Themanummer over de A’damse wederopbouwwijk Slotermeer in samenwerking met uitgeverij 010 te Rotterdam  Kernredactie Vincent van Rossem, Jeroen Schilt, Jos Smit Inhoud

 • Vincent van Rossem – ´De organische woonwijk in open bebouwing´
 • Gaston Bekkers – Over groen en beplantingen
 • Guido Hoogewoud – ´De kerk der tuinsteden is de voorhoede van de kerk op ontdekkingsreis´
 • Hugo Landheer – Een nieuwe kerk voor een jonge parochie
 • Jouke van der Werf – Een school die meer is dan het gebouw alleen
 • Jeroen Schilt – De architect en de naoorlogse volkshuisvesting
 • Henk van Schagen – Van de Baarjes tot de Bijlmer: hergebruik van naoorlogse architectuur
 • Anthon Kaal – Tuinstad Slotermeer: een stedelijk paradijs
 • Vincent van Rossem en Jos Smit – Een wandeling door Tuinstad Slotermeer
2001 Cuypersbulletin
Jaargang 7
Nummer 3
Oktober 2001
Luchtfoto gehavende College St. Ludwig Vlodrop op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud:

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Najaarsexcursie Den Haag, 10 november 2001 – Hugo Landheer
 • Drie tentoonstellingen in Nederlands Architectuurinstituut – Pettra Brouwer
 • Godfried Guffens en het Limburgs historisme. Tentoonstelling  – Antoine Jacobs
 • De maquettes van Cuypers te kijk – Hugo Landheer
 • Radio Kootwijk nog niet gered – Jan Vredenberg
 • Maharishi verwoest deel rijksmonument St. – Ludwig Vlodrop – Ton Wolswijk (Heemkundevereniging Roerstreek)
 • Renaissance der Gotik. Ferdinand Langenberg – Antoine Jacobs
 • Locus iste a deo factus est. Project ‘Limburgse kerken na 1940’ – Bart Wiekart en Antoine Jacobs
 • W.N. Rose 1801 – 1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur. Boekbespreking – Vladimir Stissi
 • Mijnkathedralen in Belgisch Limburg, katholieke kunst en moderniteit. deel 2: de plaats van de mijnkathedralen in de interbellum-kerkenbouw – Patrick Jaspers
2001 Cuypersbulletin
Jaargang 7
Nummer 2
Augustus 2001
Missiehuis St. Michaël te Steijl bij Tegelen op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud:

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Aankondiging najaarsexcursie 10 november 2001 – Rens Swart
 • Betaling contributie 2001 – Rens Swart
 • Secretariaatswisseling regio Amsterdam – Rens Swart
 • Vijfhonderdste lid geregistreerd! – Ren Swart
 • Verslag van de jaarvergadering 12 mei 2001 gehouden in de Kleine Zaal van De Vereeniging te Nijmegen – Jan Dekkers
 • Jaarverslag 2000 – René Vossebeld
 • Financieel jaarverslag 2000 – Rens Swart
 • Roze, witte, zwarte en blauwe nonnen, Kloosterenlcaves en hun bewoners – Jan van ’t Hof
 • Mijnkathedralen in Belgisch Limburg, katholieke kunst en moderniteit, deel 1 – Patrick Jaspers
2001 Cuypersbulletin
Jaargang 7
Nummer 1
April 2001
Transport seinhuisje Middelburg naar Goes op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud:

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Excursie en Algemene Ledenvergadering zaterdag 12 mei 2001 – Willem Jan Pantus
 • Toelichting op de voorjaarsexcursie 2001 – Willem Jan Pantus
 • Quo Vadis Cuypersgenootschap? (slot) – Hugo Landheer en René Vossebeld
 • Correctie Jaarverslag 1999 – René Vossebeld
 • Het Rijksmuseum te Amsterdam – René Vossebeld
 • Samenwerking op het gebied van wederopbouwarchitectuur – Rhenen doet niet mee – Hein Hoestra
 • Monument kiest het ruime sop – Hein Hoestra
 • Acties – Leo Dubbelaar
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
 • Cuypersgenootschap mogelijk in actie voor Elisabethsgasthuis te Leiden – Gert van Kleef
 • Der Zittauer Ring. Phantasaievoller Städtebau des 19. Jahthunderts boekbespreking – Vladimir Stissi

 

2000 Cuypersbulletin
Jaargang 6
Nummer 3/4
December 2000
Oude foto westelijk binnenhof Rijksmuseum A’dam op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud:

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Plan Flash Gordon in Nijmegen afgeschoten – Willem Jan Pantus
 • Verslag najaarsexcursie naar Hengelo zaterdag 28 oktober 2000 – René Vossebeld
 • Verslag jaarvergadering 3 juni 2000 te Oisterwijk, gehouden in het parochiecentrum van de St. Petrusbandenkerk te Oisterwijk – Jan Dekkers
 • Jaarverslag 1999 – René Vossebeld
 • Financieel jaarverslag 1999 – Rens Swart
 • Behoud Bloemcampkerk; einde van vervlakking in Wassenaar – Leo van der Velde (Haagsche Courant, maandag 18 december 2000)
 • Bezwaar tegen sloop bollenschuur in Wassenaar – Nico Mooyman (Wassenaarse Courant, 23 augustus 2000)
 • Boek Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw; studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, Anna Bergmans – Wies van Leeuwen
 • Interieur Zeevaartschool Leiden dient ook beschermd – Gert van Kleef
 • BONAS-monografieën Aalbers, Falkenberg-Liefrinck en Knijtijzer verschenen – Stichting Bonas
2000 Jaarboek
Cuypersgenootschap 2000
Achter gesloten deuren; Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800-1950
Themanummer over het Nederlandse interieur 1800-1950 in samenwerking met uitgeverij 010 te Rotterdam  Kernredactie Barbara Laan, Jenny Bierenbroodspot, Hugo Landheer en Jos Smit Inhoud

 • Barbara Laan – De heilige cultus van het wonen
 • Dirk Baalman – De poefjes van Schindler. Over de plattegrondtekening en het interieur
 • Titus M. Eliëns – Interieurportretten. De visuele verbeelding van het interieur in de negentiende eeuw
 • Irene Cieraad – Wonen in beeld. De betrouwbaarheid van de interieurfoto
 • Maarten Fritz – De kamer blijft precies hetzelfde, zij ziet er alleen anders uit. Over het landhuis Koningshof als bron bij de restauratie
 • Thera Wijsenbeek – Olthuis – Staat er wat er staat? Het interieur en de negentiende-eeuwse boedelinventaris
 • Joris Molenaar – Huis Sonneveld. Bron van atmosferische nieuw-zakelijke interieurkunst
 • Dersirée Koninkx en Barbara Laan – Het rijk der verbeelding. Romans en novellen als bron voor kunsthistorisch onderzoek naar het negentiende- en twintigste-eeuwse woonhuisinterieur (1840 – 1925)
 • Frans van Burkom en Karin Gaillard – Droom en daad in de woninginrichting. Een gesprek over de waarde van woonadviesboeken als historische bron
2000 Cuypersbulletin
Jaargang 6
Nummer 2
Mei 2000
St. Lambertuskerk Veghel op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Excursie en Algemene Ledenvergadering zaterdag 3 juni 2000 – Rens Swart en Wies van Leeuwen
 • Bonifaciusschool in Wassenaar wordt gerestaureerd – Gert van Kleef
 • Cuypersgenootschap vraagt Johannahuis in Wassenaar aan – Gert van Kleef
 • Cuypersgenootschap doet mee aan redding Leidse monumenten – Gert van Kleef
 • Rijksmonumentenliijst ‘Staatsgeheim’ – Leo Dubbelaar
 • Vragen aan provincie over niet-selectie Scheepjeskerk Hazesrwoude-Groenedijk – Leo Dubbelaar
 • BONAS-monografieën Kraaijvanger en Van Heukelum verschenen – Stichting Bonas
2000 Cuypersbulletin
Jaargang 6
Nummer 1
Maart 2000
Oude foto stationshal Amsterdam CS op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Betaling contributie 2000 – Rens Swart
 • Symposium Centraal Station Amsterdam, zondag 9 april 2000 – Margriet de Roever en Guido Hoogewoud
 • Een symposium over het Centraal Station te Amsterdam. Achtergronden bij de Cuypersrede – Guido Hoogewoud
 • Het Huis van de architect. Tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum Haarlem – Jos Smit
 • BONAS-monografie familie Van Gendt verschenen – Stichting Bonas
 • Voorlopig geen rijksmonumenten uit de tijd van de Wederopbouw –Staatscourant, donderdag 24 februari 2000
 • Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op verzoek 14 februari – 2000/WJZ/2000/7200 (8083)
 • Vergunningen tot sloop van rijksmonumenten – Leo Dubbelaar
 • Den Haag 2000: vijf wandelgidsen met alle Haagse monumenten – Leo Dubbelaar
 • Voortgang cd-rom project Nederlandse Rooms-Katholieke kerkgebouwen – Leo Dubbelaar
 • Inventarisatie wederopbouwkerken in Limburg – Leo Dubbelaar
 • Boekwerk Kerkenbouw in Limburg 1850 – 1914 – Leo Dubbelaar
 • Boekwerk Jonge Bouwkunst geselecteerd; Rijksmonumenten in Zeeland 1850 – 1945 – Leo Dubbelaar
 • Nota Omdat de vormen goed gekozen zijn, een voorstel voor nieuwe rijksmonumenten 1850 – 1940 binnen de Amsterdamse Singelgracht – Leo Dubbelaar
 • Steun voor behoud Scheepjeskerk te Hazerswoude- Rijndijk – Rens Swart
 • Acties – Leo Dubbelaar
2000 Cuypersbulletin
Jaargang 5
Nummer 4
December 1999
Tekeningen postkantoor Bergen op Zoom op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Verschijning boek ‘kerkenbouw’ in Limburg – Antoine Jacobs
 • Restauratie-ethiek orgels – Henk Verhoef
 • Quo vadis? – Hugo Landheer
 • Cuypersgenootschap ondersteunt bescherming stadsziekenhuis Engelenbergstichting te Kampen – Wies van Leeuwen en Rens Swart
 • Een kerk als monument, De St. Jozefkerk in Groningen – Wies van Leeuwen
 • Pleidooi voor goede manieren Vlaams-Nederlands symposium ‘Neostijlen in de negentiende eeuw: zorg geboden?’ – Jan de Maeyer
 • Van monumentenzorg naar zorg voor levend erfgoed, monumentenzorg in Zuid-Afrika  – Hugo Landheer
 • Belangrijke acties van het Cuypersgenootschap in 1999 – Wies van Leeuwen
 • Ontwikkelingen rondom het Postkantoor te Bergen op Zoom – Wies van Leeuwen
 • Torenhoge lasten versus Eindhovens religieus erfgoed – Wies van Leeuwen
 • Waardevolle jongere woonhuisinterieurs in Noord-Brabant – Wies van Leeuwen
1999 Het huis van de architect De Sluitsteen Jaarboek 1999
Jaargang 15
december 1999
Themanummer over de woonhuizen van architecten, in samenwerking met BNA  Eindredactie: Coert Peter Krabbe, Jos Smit, Ellen Smit en Jouke van der Werf Inhoud

 • Ten geleide
 • Vincent van Rossem: De ambachtelijke finesse van het architectonisch ontwerp. ´Jongere boouwkunst´ als architectuurhistorisch probleem
 • Jos Smit: ´Hier werd een huis gedroomd tot steen´. Het eigen huis van de architect: een visitekaartje op maat
 • Jos Bedaux – Christel Leenen
 • J.F. Berghoef – Jouke van der Werf
 • H.P. Berlage – Vincent van Rossem
 • J. de Bie Leuveling Tjeenk – Anita Vriend
 • C.J. Blaauw – Jojanneke Clarijs
 • J.W.C. Boks – Jouke van der Werf
 • J.W. Bosboom  – Coert Peter Krabbe
 • J.H. van den Broek – Ellen Smit
 • Ed. Cuypers  – Bert Gerlagh
 • P.J.H. Cuypers – Aart Oxenaar
 • W. Diehl – Henk W. Wentink
 • W.M. Dudok – Herman van Bergeijk
 • A. Eilink en J.A. Snellebrand – Jojanneke Clarijs
 • H. Elte – Lidwien van Grieken, Daniël Meijer en Albert Ringer
 • J.C. van Erpen – Marieke Kuipers
 • F.A. Eschauzier – Jouke van der Werf
 • G. Feenstra – Wilfred van Leeuwen
 • J.P. Fokker – Coert Peter Krabbe
 • G. Friedhoff – Jean Paul Baeten
 • A.L van Gendt – Lydia Lansink
 • I. Gosschalk – Wilfred van Leeuwen
 • M.J. Granpré Molière – Sjettie Bruins
 • H.P.C. Haan – Piet Vollaard
 • J.W. Hanraath – Sigrid de Jong
 • R. van ´t Hoff – Dolf Broekhuizen
 • G.H.M. Holt – Suzanne Mulder
 • J.B. Ingwersen – Jaap Evert Abrahamse
 • H.J. Jesse – Barbara Laan
 • J.F. Klinkhamer – Dirk Baalman
 • H.H. van der Kloot Meyburg – Jouke van der Werf
 • A.J. Kropholler – Jean Paul Baeten
 • J.L.M. Lauweriks – Nic. H.M. Tummers
 • J.B. van Loghem – Wim de Wagt
 • C.H. Peeters – Barbara Laan
 • F.P.J. Peutz – Nic. H.M. Tummers
 • S. van Ravesteyn – Paul Rosenberg
 • D. Roosenburg – Sigrid de Jong
 • Salm GBzn – Janjaap Knegt
 • A.P. Smits – Frans van Burkom
 • Tepe – Arjen Looyenga
 • W. van Tijen – Jeroen Schilt
 • H.W. Valk – Wies van Leeuwen
 • L.C. van der Vlugt – Joris Molenaar
 • A.H. Wegerif – Huub Thomas
 • A.W. Weissman – Jenny Bierenbroodspot
 • Literatuur
1999 Cuypersbulletin
Jaargang 5
Nummer 3
September 1999
Raadszaal stadhuis Enschede op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Bestelling boek handelingen restauratiesymposium 1998 – Rens Swart
 • Excursie naar Hilversum zaterdag 9 oktober 1999 – Rens Swart
 • De kunst van het slopen – René Vossebeld
 • Ontwerpvoorstel voor een parochiaal dienstencentrum aan de Laurentiuskerk in Dongen – Jan Tomlow
 • Impressie restauratiesymposium 3 en 4 september 1999 te Enschede – Rens Swart
1999 Cuypersbulletin
Jaargang 5
Nummer 2
Juli 1999
Schloss Moyland bij Kleve (D) op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Najaarsexcursie Hilversum – Rens Swart
 • Fondswervers gevraagd – Rens Swart
 • Medewerkers cd-rom kerken gevraagd – Rens Swart
 • Sic erat in fatis* Het Rembrandthuis in retrospectief – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Het Rembrandthuis en K.P.C. de Bazel – Wim Denslagen
 • Het erfgoed niet spectaculairder voorstellen – Koen Ottenheym
 • Excursie 8 mei 1999 naar Donsbrüggen, Moyland en Kevelaer – Wies van Leeuwen
 • Verslag jaarvergadering 8 mei 1999 in Schloss Moyland – Jan Dekkers
 • Financieel jaarverslag over 1998 – Rens Swart
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
 • Een Cuyperskerk in Noordwest-Brabant, de St.-Gummaruskerkin Steenbergen – Hans Hasenbroek
 • Prachtige biografie van een belangrijk man, Joris Helleputte, architect en politicus – Hugo Landheer
1999 Cuypersbulletin
Jaargang 5
Nummer 1
April 1999
Restauratie hoofdstation Groningen op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Sluitsteen ontvangen? – Rens Swart
 • Derde Nicolaaskerk in Amsterdam? – Pieter Conijn
 • Voorjaarsexcursie naar Donsbrüggen, Slot Moyland en Kevelaer & Algemene Ledenvergadering – Jan Dekkers
 • Cuypersgenootschap Quo Vadis? – Hugo Landheer
 • Neostijlen in de negentiende eeuw: zorg geboden? Vlaamse-Nederlands symposium te Enschede op vrijdag 3 en zaterdag 4 september 1999
 • Waarheid en karakter in een gebouwde omgeving, recensie – Ronald Stenvert
 • Najaarsexcursie naar het Hoge Noorden – Hugo Landheer
 • De Roersingelplannen in Roermond – Willem Cartigny
 • Het complex Cillekens-Dreesens te Roermond – Bernadette van Hellenberg Hubar
1999 Cuypersbulletin
Jaargang 4
Nummer 4
December 1998
Geref. kerk Waalwijk op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Rechtzetting prijs BONAS-reeks – Rens Swart
 • De stichting Joep Nicolas  – Zsusanna van Ruyven
 • Een kathedraal aan het IJ, Tentoonstelling over de restauratie van de Sint Nicolaaskerk te Amsterdam
 • De Monumentenwet: een papieren tijger? Kanttekekeningen bij een rechterlijke uitspraak naar aanleiding van de voorgenomen sloop van het voormalig R.K. Weeshuis aan de Hessenberg in Nijmegen – Willem Jan Pantus
 • Gereformeerde kerkbouw – Gerda Vegh
 • Het Rembrandthuis, een oefening in restauratiebeginselen – Wies van Leeuwen
 • Ingrijpende wijziging verstoort de karakteristiek van park Schoonoord te Zeist –  Wies van Leeuwen
 • Ruimtelijk karakter Maristenkapel in Hulst bedreigd – Wies van Leeuwen
 • Acties in Amsterdam – Guido Hoogewoud
 • Verslag ledenvergadering 12 december 1997 te Amsterdam – Jan Dekkers
 • Verslag  ledenvergadering 28 november 1998 te Sappemeer – Jan
  Dekkers
 • Jaarverslag 1997 – 1998 – Jan Dekkers
 • Financieel verslag over 1997 – Rens Swart
1998 De Sluitsteen Jaarboek 1998
Jaargang 14
November 1998
Themanummer over 19e-eeuwse stations en turnschool  Inhoud

 • Ten geleide
 • Wilfred van Leeuwen – Een station in driekwartsmaat. Enkele inleidende notities over het station van Groningen, naar aanleiding van de restauratie van de stationshal
 • Anne van Bakel – De restauratie en de herinrichting van het station van Groningen
 • Veerle Meul – Het Groningse stationsgebouw van Isaac Gosschalk en de Antwerpse handelsbeurs van Joseph Schadde: een bijzondere relatie
 • Angeline Joordens – Triomf en deugd in de koninklijke wachtkamer van station Den Haag Hollands Spoor
 • Angeline Joordens – Ruimte en tijd in het Centraal Station van Amsterdam
 • Ellen Smit – ´Een inrichting voor heilgymnastiek en orthopaedie´. Het Amsterdamse turngebouw van K.J. Muller en J. Ingenohl, 1885 – 1887
1998 Cuypersbulletin
Jaargang 4
Nummer 3
November 1998
Bonifatiusschool Wassenaar op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Najaarsexcursie naar Sappemeer en Groningen en ledenvergadreing – Hugo Landheer
 • 100 jaar KNOB
 • Nieuwe actie voor de Sint-Vituskerk in Bussum – Gert van Kleef
 • Verzoek Bonifaciusschool Wassenaar aan te wijzen als rijksmonument – Gert van Kleef
 • Cuypersgenootschap ondersteunt aanvragen in Waddinxveen – Gert van Kleef
 • Johannes, Marie en Johan van Nieukerken met boek en tentoonstelling in de aandacht, Boekenreeks geeft overzicht van werk van Nederlandse architecten – Ineke Pey (NAi)
 • Begrip van of uitbeelding van het verleden: wel of geen reconstructie van het Rembrandthuis in Amsterdam? – Guido Hoogewoud
 • Acties in Amsterdam – Guido Hoogewoud
1998 Cuypersbulletin
Jaargang 4
Nummer 2a
Mei 1998
Dubbel nummer over lotgevallen College St. Ludwig te Vlodrop  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Hugo Landheer en Rens Swart
 • Excursie 13 juni naar Apeldoorn – Rens Swart
 • Advies aan de staatsecretaris over college St. Ludwig te Vlodrop – Raad voor Cultuur
 • Achtergronden en waardestelling kloostercomplex Sankt Ludwig – Raad voor cultuur, uitvoeringscommissie Monumenten en Archeologie
 • Motivering van het aanwijzingsbesluit – De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis
 • De aanwijzing van het voormalige St. Ludwigcomplex te Vlodrop, Aantekeningen bij de schriftelijke overwegingen die tot aanwijzing hebben geleid – Prof dr. Auke van der Woud
 • Het advies van de Raad voor Cultuur aan de Staatssecretaris van OCW (mon-96.1181/2 en /3. dd. 18.08.1997)
 • Aantekeningen bij het besluit Aanwijzing beschermd monument Rijksdienst voor de Monumentenzorg nummer 969261 (brief RDMZ 9.10.1997)
1998 Cuypersbulletin
Jaargang 4
Nummer 2b
Mei 1998
Dubbel nummer over lotgevallen College St. Ludwig te Vlodrop  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer InhoudArtikelen over de plaatsing van het College St. Ludwig Vlodrop op de rijksmonumentenlijst

 • Een anti-climax van formaat, repliek op de contra-indicatie van professor dr. A. van der Woud met betrekking tot Kollege Sankt Ludwig in Vlodrop – Bernadette van Helenberh Hubar en Wies van Leeuwen
 • Korte reactie op de repliek van het Cuypersgenootschap – Auke van der Woud
 • Kollege Sankt Ludwig in heroverweging – De beschikking van de staatssecretaris en het advies van de bezwaarschriftencommissie van OC&W – Bernadette van Hellenberg Hubar
1998 Cuypersbulletin
Jaargang 4
Nummer 1
Maart 1998
Titus Brandsmakapel Nijmegen op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Betaling contributie – Rens Swart
 • Oproep tot intekening restauratiesymposiumbundel – Wies van Leeuwen
 • Zomerexcursie Apeldoorn – Rens Swart
 • Zomeracademie 1998 van The Victorian Society – Rens Swart
 • Het derde millennium van het Cuypersgenootschap – Rens Swart
 • Steunpunt Midden Holland/ Rijnstreek opgeheven – Rens Swart
 • Bescherming zonder overheid – Vincent Loosjes
 • De St. – Antonius Abt in Hees-Neerbosch 1826 – 1996, boekbespreking – Wies van Leeuwen
 • H.J. Jesse, architect 1860 – 1943, boekbespreking – Wies van Leeuwen
 • Aanvraag bescherming Nieuwe Kerk te Scheveningen – Gert van Kleef
 • Het restrictief kleuronderzoek bij de bok van het schachtgebouw van de voormalige Oranje-Nassau mijn te Heerlen – Bernadette van Hellenberg Hubar en Evert-Jan Nusselder
 • Acties rond de Titus Brandsmakapel in Nijmegen – Willem Jan Pantus
 • Restauratie Drutense st. Ewaldenkerk binnekort van start – Jan Dekkers
 • Acties in Amsterdam – Guido Hoogewoud
1997 Cuypersbulletin
Jaargang 3
Nummer 4
December 1997
Van Abbemuseum Eindhoven op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Karel van Manderprijs 1997 voor Bernadette van Hellenberg Hubar – Wies van Leeuwen
 • Nogmaals het torenportaal van Leende – Wies van Leeuwen
 • Rectificatie tentoonstelling Salm – Janjaap Kuyt
 • Terugblik op excursie en ledenvergadering te Amsterdam – Rens Swart
 • Uitreiking Prins Bernhardfonds Monumentenprijs – Rens Swart
 • Terugblik op colloquiumNeogotiek zonder grenzen in Leuven – Willem Jan Pantus
 • Sloop interieur De Bazel van Rembrandthuis te Amsterdam? – Barbara Laan en Wim Vroom
 • Het Nijenhuis te Heino. Potenties of pretenties? – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • De ‘roestbak’ van Han Versluis te Ede. Een architectuur van contrasten – Jac. J. Dirkmaat
 • Monumentaanvraag woonhuis Pieterbergseweg 50 te Oosterbeek – Wies van Leeuwen
 • Albertinumklooster te Nijmegen rijksmonument – Wies van Leeuwen
 • … and justice for all. De positieve afloop van de procedures rond het postkantoor in Bergen op Zoom – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Een jaar later …. De Emmakerk te Amsterdam een beschermd rijksmonument – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Het onstuitbare knagen aan de Wederopbouwarchitectuur. Vlaardingen koestert sloopplannen voor Pniëlkerk van Jac. Van der Vlis (1957) – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
1997 De Sluitsteen
Jaarboek 1997
Jaargang 13
Oktober 1997
Themanummer over MIP/MSP-project  Inhoud

 • Ten geleide
 • Jos Smit en Jouke van der Werf – Twee autonome werelden. Een interview over de wisselwerking tussen wetenschap en monumentenzorg
 • Erwin Weegenaar – ´Het blijft toch nep´. Herwaardering en bescherming van het negentiende eeuwse interieur vereisen meer onderzoek en betere documentatie
 • Erik Mattie en Martijn de Moor – Beeldkwaliteitsplan De Pijp: waardering en behoud van een stadsdeel met gemengd kerakter
 • Coert Peter Krabbe – Waarde en meerwaarde. Over de beoordelingswijze van de ´jonge monumenten´ in het Monumenten Inventarisatie Project en het Monumenten Selectie Project
 • Jan Vreedenburg – Een sprekende sfinx. Het zendstation voor draadloze telegrafie bij Kootwijk
 • Norbert E. Middelkoop – Panorama´s op papier. Twee prijsvraagontwerpen van G.B. Salm en A. Salm GBzn
1997 Cuypersbulletin
Jaargang 3
Nummer 3
Oktober 1997
Barak Vliegbasis Deelen op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Excursie en ledenvergadering: Amsterdamse kleurige interieurs – Rens Swart
 • Uitreiking en besteding Prins Bernhardfonds Monumentenprijs – Rens Swart
 • Neogotiek zonder grenzen, Colloquium in Leuven – Rens Swart
 • Studiedag ijzeren en stalen erfgoed – Rens Swart
 • Onderscheiding Van Ulden tijdens orgel-ingebruikname te Sneek – Rens Swart
 • Cuypersgenootschap in steunpunt Midden-Holland/Rijnstreek – Rens Swart
 • Trap Leidse schouwburg gered – Gert van Kleef
 • De Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarcheologie (NFLA) – R.H Vossebeld
 • Vliegbasis Deelen als luchtvaartinfrastrucuur-monument, verslag van een excursie – Rens Swart
 • De ingenieuze neogotiek. Techniek en kunst 1852 – 1925. Boek en tentoonstelling in Leuven – Rens Swart
 • Verslag Studiedag KNOB/RDMZ ‘Nieuw leven in oude structuren’, Vrijdag 12 september 1997 in Nijmegen – Willem Jan Pantus
 • Oscar Leeuw, 1866 – 1944, een architectuurtocht, Literatuursugnalement – Willem Jan Pantus
 • Het Valkhof en herbouw. Het verleden voorbij? Boekbespreking – Willem Jan Pantus
 • Volkswoningbouw 1900 – 1945: een analyse van overlevingskansen. Boekbespreking – Jeanine Deckers
 • Het tweede bedrijf. Nieuwe toekomst voor Amsterdams industrieel erfgoed. Boekbespreking – Rens Swart
 • Tentoonstelling vader en zoon Salm te Amsterdam – Rens Swart
 • Bibliografie Tweestromenland
 • Rondleidingen raadhuis Hilversum
 • Boek St. Bonifatiuskerk Alphen aan den Rijn
1997 Cuypersbulletin
Jaargang 3
Nummer 2
Juni 1997
Interieur Nicolaasbasiliek IJsselstein op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Monumentenprijs van het Prins Bernhardfonds!
 • Redactioneel –Rens Swart en Bernadete van Hellenberg Hubar
 • Excursie Utrechtse School in de neogotiek – Rens Swart
 • Pantus for President – Joosten
 • Orgelkunst rond 1900: nogmaals – Rens Swart
 • Tentoonstelling en boek over H.J.Jesse – Leo Dubbelaar
 • Bundel Vitruviuscongres 1995 verschenen – Wies van Leeuwen
 • Boek Waarheid en Karakter. Het debat over de bouwkunst 1840 – 1900 – Wies van Leeuwen
 • Neogotiek in West-Europees perspectief. Tentoonstelling en internationaal colloquium in Leuven, 13 september tot 7 december 1997 – Wies van Leeuwen
 • Studiedag Hoe kwetsbaar is het Vondelpark? Behoud en beheer van een stadspark met een lange historie – Wies van Leeuwen
 • De Professor Tulpstraat te Amsterdam – Guido Hoogewoud en Margriet de Roever
 • Stallen aan de Overtoom – Margriet de Roever
 • Een kwestie van voortschrijdend inzicht, De Emmakerk van G.J. Friedhoff te Watergraafsmeer (Amsterdam) behouden – Bernadette C.M van Hellenberg Hubar
 • Het Postkantoor van Bergen op Zoom. De dovemansoren van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie – Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar
1997 Cuypersbulletin
Jaargang 3
Nummer 1
Maart 1997
Ontwerptekeningen Emmakerk Watergraafsmeer op omslag  Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Betaling contributie – Rens Swart
 • Zomerexcursie – Rens Swart
 • Redactioneel – Rens Swart
 • Cuypersgenootschap en NCM – Wies van Leeuwen
 • The Victorian Society Summer School – Rens Swart
 • Kerkenbouw in Limburg 1853 – 1914 – boekaankondiging
 • Verborgen kerkschatten 1400 – 2000, katholieke kunst uit Zuid-Holland – literatuursignalement – Leo Dubbelaar
 • Monumenten en bouwhistorie – literatuursignalement – Wies van Leeuwen
 • De sprong over het IJ – visionaire ontwerpen van Jan Galman – boekbespreking – Hugo Landheer
 • Bericht uit Nijmegen: singels en kloosters – Wies van Leeuwen
 • Nederlandse architectuur 1770 – 1914: identiteit en traditie, Programma voor architectuurhistorisch onderzoek – prof. dr. Auke van der Woud (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Het torenportaal van Leende – Wies van Leeuwen
 • De doopsgezinde kerk te Harlingen – Wies van Leeuwen
 • De boom in….Acties rond het Boomhuisje in Amsterdam – Wim Meulenkamp
 • Waardestelling ‘boomhuisje’te Amsterdam – Wim Meulenkamp
 • De Emmakerk te Amsterdam en de architectuur van Friedhoff – Jean Paul Baeten
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
1996 Cuypersbulletin
Jaargang 2
Nummer 4
December 1996
Redactie Rens Swart en Hugo Landheer met o.a. Cuypersredes Inhoud

 • Redactioneel – Rens Swart
 • Volledige lijst van uitgaven van het Cuypersgenootschap – Rens Swart
 • Aangesloten bibliotheken en instituten – Rens Swart
 • Overzicht excursies en activiteiten Cuypersgenootschap – Leo Dubbelaar
 • Eerste Cuypersrede, kasteel De Haar, Haarzuilens, 17 augustus 1993
 • De invloed van de opdrachtgever op het ontwerp van de architect – Adri Duijvesteijn
 • Tweede Cuypersrede, kasteel De Haar, Haarzuilens, 7 oktober 1994
 • De Randstad en het probleem van wederzijdse aanranding van het Groene Hart en het Stenen Lichaam – Gerard van Zeyl
 • Derde Cuypersrede, kasteel De Haar, Haarzuilens, 26 mei 1995
 • Aspecten van een geestelijke verbondenheid, Een bescheiden aanvulling bij ‘Arbeid en bezieling’ – Michel van der Plas
 • Vierde Cuypersrede, kasteel De Haar, Haarzuilens, 10 mei 1996
 • Welkomstwoord en terugblik door mevr. J.L.M. van Nieuwland, directeur du chateau
 • Inleiding door de voorzitter – Wies van Leeuwen
 • Bidden in het donker – Kees Fens
1996 Cuypersbulletin
Jaargang 2
Nummer 3
Oktober 1996
Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel –Rens Swart
 • Algemene Ledenvergadering en najaarsexcursie – Willem Jan Pantus
 • Nieuws over het voormalig R.K Weeshuis te Nijmegen – Willem Jan Pantus
 • Herbouw van de middeleeuwse palts op het Valkhof in Nijmegen? – Willem Jan Pantus
 • Het gemeentehuis te Katwijk – Leo Dubbelaar
 • Symposium over negentiende-eeuwse restauratiepraktijk – Wies van Leeuwen
 • Zou Van Lokhorst nu tevreden zijn? Het voormalige Algemeen Rijksarchief te Den Haag – Hugo Landheer
 • Toekomst stationspostkantoor Arnhem nog onzeker – Hugo Landheer
 • Gemaal ‘De Tuut’ binnen enkele jaren weer op stoom – Hugo Landheer
 • Orgelkunst rond 1900 – Rens Swart
 • Orgelkunst rond 1900, Boekbespreking –  Rens Swart
 • De kathedraal van het Sticht – De Michaelkerk te Schalkwijk, boekbespreking – Hugo Landheer
 • De glasschilderkunst in België, Boeksignalering – Rens Swart
 • De Sint Willibrorduskerk te Huklst in nieuwe luister, na restitutie en restauratie 1806 – 1958 –Gert van Kleef
 • Postkantoor Bergen op Zoom rijksmonument – Gert van Kleef
 • Van droom naar daad, Twee beroepsprocedures inzake het Van Abbemuseum gewonnen! – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
1996 Banken in Amsterdam 1860 – 1890
De Sluitsteen
Jaarboek 1996
Jaargang 12
1996
Eindredactie Wilfred van Leeuwen en Jos Smit Inhoud

 • Ten geleide
 • Wilfred van Leeuwen – Een bankgebouw van Cuypers. Een onderzoek naar patronage, stijl en de ´zinnebeeldige bedoelingen´ van een vergeten (?) hypotheekbank van P.J.H. Cuypers in de Amstelstraat
 • Wilfred van Leeuwen – Een huis voor de Mammon. Amsterdamse bankgebouwen 1860 – 1890: een typologische verkenning
 • Lydia Lansink – Scotch Blend. Sporen van Schotse architectuur in ontwerpen van het Amsterdamse bureau Van Gendt
 • Noortje Pulles – Anno Reparata 1900. De restauratie van het pand Drift 17 te Utrecht door architect P.J. Houtzagers in 1900
 • Jouke van der Werf – ´De rondedans van de onnuttigheden´. Een ongepubliceerde architectuurrecensie van J.P. Mieras (1954) teruggevonden
1996 Cuypersbulletin
Jaargang 2
Nummer 2
April 1996
Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel –Rens Swart
 • Wederopbouwarchitectuur
 • Cuypersrede in kasteel De Haar – Gert van Kleef
 • Excursie Leiden en Algemene Ledenvergadering – Gert van Kleef
 • Stand van zaken restauratie Bonaventurakerk te Woerden – Gerda Zeegers
 • Steun van rijksbouwmeester – Gert van Kleef
 • Busbanen Oranjesingel Nijmegen – Wies van Leeuwen
 • Herbestemming Teekenschool Roermond – Wies van Leeuwen
 • Het atelier Cuypers/Stoltzenberg, tentoonstelling en publicaties – Lidwien Schiphorst
 • Oprichting Ad rem monumentorum, stichting tot behoud, advies en bijstand ter zake van cultuurgoed in Nederland – Wies van Leeuwen
 • Jelgersmakliniek te Oegstgeest aangevraagd – Gert van Kleef
 • Boos Oegstgeest – Gert van Kleef
 • Tussen droom en daad, De verdere ontwikkeling rond het Van Abbemuseum – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Kropholler en het Van Abbemuseum – Ronald Stenvert
 • De Technische School van Jan Stuyt te Heerlen of hoe het MSP bijna weer te laat kwam – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Pand Vrieseweg 82 te Dordrecht of hoe de hand wordt gelicht met de Memorie van Toelichting bij de Monumentenwet 1988 – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • De Oranjekerk te Amsterdam – Guido Hoogewoud
 • Wie zonder zonde is … Omissies in het themanummer ‘De herinrichting van de Beurs van Berlage’ – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Noodklok voor de Wederopbouwarchitectuur, Het naoorlogse erfgoed bedreigd – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Prins Bernhardfonds
 • Giften Cuypersgenootschap
1996 Cuypersbulletin
Jaargang 2
Nummer 1
Januari 1996
Redactie Rens Swart en Hugo Landheer Inhoud

 • Redactioneel – Hugo Landheer en Rens Swart
 • Oproep werkgroep jonge kerken – Rens Swart
 • Voorjaarsexcursie naar Leiden – Gert van Kleef
 • Cuypersrede in kasteel De Haar – Gert van Kleef
 • Intekening op de handelseditie van  ‘Arbeid en bezieling’
 • Summer school van The Victorian Society – Wies van Leeuwen
 • Merkwaardige geschiedenis in Bergen op Zoom – Gert van Kleef
 • Wilhelmina –Mavo te Rhenen – Hein Hoestra
 • Kerksluitingen – Wies van Leeuwen
 • Kloosters en kerken in Nijmegen – Wies van Leeuwen
 • Restauratie Eerste Kamer – Wies van Leeuwen
 • Aanvraag rijksbescherming vm. Mouterij ‘Limburgia’ te Roermong – Willem Cartigny
 • Steun voor initiatief in Werkendam – Willem –Jan Pantus
 • Nieuwe plannen voor verbetering toegankelijkheid Rijksmuseum – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • De casus Van Abbemusuem of hoe de staatssecretaris teruggefloten werd – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • De kapel van Bleijs te Amsterdam, Een voorbeeld van samenwerking met de RdMz – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Het Vitruviuscongres – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Belangrijkste activiteiten van de werkgroep Amsterdam in 1995 – Jenny Bierenbroodspot
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
1996 De inrichting van De Beurs van Berlage
De Sluitsteen,
jaargang 11
december 1995
Uitgave in samenwerking met Waanders Uitgevers te Zwolle  Eindredactie Marjan Boot, Barbara Laan, Jeroen Schilt, Bert Vreeken, Jouke van der Werf Inhoud

 • Voorwoord
 • Manfred Bock – De Beurs van Berlage, Het ontstaan van een conceptie
 • Jeroen Schilt – Een monument in gebruik. Over huurders en gebruikers en hoe van meet af aan noodzakelijke herstelwerkzaamheden en gewenste aanpassingen aan Berlages bouwwerk knaagden
 • Jouke van der Werf – Berlages ontwerpprincipes voor meubelontwerpen
 • Kirstin Duysters – Tot in detail ontworpen. Inrichting en meubilair van de Beurs van Berlage
 • Kirstin Duysters – Catalogus en reconstructie van de inrichting
 • René Lugtigheid – Historisch textiel in het hart van Amsterdam. Teamwerk en vuile handen in de Beurs
 • Pol Bruys en Kirstin Duysters – Conservering van het beursmeubilair
 • Noten
 • Fotoverantwoording
1995 Nieuwsbrief Cuypersgenootschap
jaargang 1
nummer 3
oktober 1995
Redactie Hugo Landheer en Rens Swart Inhoud

 • Excursie en ledenvergadering tijdens Vitruviuscongres – Gert van Kleef
 • Redactioneel – Rens Swart
 • Cuypersgenootschap te Düsseldorf – Willem Jan Pantus
 • De Nieuwsbrief en de Sluitsteen – Gert van kleef
 • Nieuwe steun voor behoud R.K. Weeshuis in Nijmegen – Willem Jan Pantus
 • Strijd om het Van Abbemuseum duurt voort – Gert van Kleef
 • Durf te kiezen voor pluriformiteit – Jouke van der Werf
 • Aanvraag postkantoor Bergen op Zoom voor plaatsing op rijksmonumentenlijst – Gert van Kleef
 • Clemenskerk in Hilversum bedreigd – Rens Swart
 • Herplaatsing interieurstukken in Utrechtse kathedraal – Resn Swart
 • Verslag studiedag kerkinterieurs – Rens Swart
 • St.-Jozefkerk Landgraaf gerestaureerd – ir P.A.M. Mertens
 • Kerkennieuws – Leo Dubbelaar
1995 Nieuwsbrief Cuypersgenootschap
jaargang 1
nummer 2
mei 1995
Redactie Hugo Landheer en Rens Swart Inhoud

 • Voorjaarsexcursie te Düsseldorf – Gert van Kleef
 • Redactioneel – Hugo Landheer en Rens Swart
 • Een dubbelpromotie –  Willem Jan Pantus
 • Overhandiging eerste boek dr. B. van Hellenberg Hubar op kasteel De Haar – Gert van Kleef
 • Boek dr. A.J.C. van Leeuwen ‘De maakbaarheid va het verleden’ – Gert van Kleef
 • Sint-Agathakerk te Beverwijk blijft open – Gert van Kleef
 • Restauratie kerkinterieur Puiflijk krijgt predicaat ‘voorbeeldig’ – Jan Reijnen
 • Behoud Wilhelmina-Mavo te Rhenen – Hein Hoestra
 • Kanttekeningen bij het Leidse referendum. Actie voor integraal behoud van het Koninklijk Militair Invalidentehuis als testcase – Eva Biesheuvel en Jenny Bierenbroodspot
 • Regio Amsterdam
 • Uit de dagen van de paardentram. De rijtuigenfabriek aan de Overtoom te Amsterdam – Guido Hoogewoud en Margriet de Roever
 • Het Saskiahuis te Amsterdam behouden? – Jenny Bierenbroodspot
 • Herstel interieur Maria van Jessekerk te Delft – Gert van Kleef
 • De Tilburgse kerken – Wies van Leeuwen
 • De kerk te Bergeijk ’t Loo – Wies van Leeuwen
 • Herplaatsing delen van Maria-altaar van Mengelberg in de kathedraal van Utrecht – Gert van Kleef
 • Villa Lageweg te Zeist ondanks bescherming gesloopt – Gert van Kleef
 • Topstuk Nieuwe Haagse School bedreigd – Gert van Kleef
 • Actueel kerkennieuws  – Leo Dubbelaar
1995 Nieuwsbrief Cuypersgenootschap
jaargang 1
nummer 1
januari 1995
Redactie Hugo Landheer en Rens Swart Inhoud

 • Een Nieuwsbrief – Rens Swart
 • Contributie 1995
 • Promotie bestuursleden – Rens Swart
 • Activiteiten in 1995 – Gert van Kleef
 • Neo-gohiek en neogotiek: een notitie over de vroegste neo-gothiek in België – Wim Meulenkamp
 • Belangrijke uitspraak Raad van State – Gert van Kleef en Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Aanvullend advies Raad voor het Cultuurbeheer over Van Abbemuseum Eindhoven – Gert van Kleef en Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Het klooster Albertinum te Nijmegen – Wies van Leeuwen
 • De ongewisse toekomst van het R.K. Weeshuis in Nijmegen – Willem Jan Pantus
 • Aanvraag rijksbescherming St.- Agathakerk te Beverwijk – Gert van Kleef
 • Aanvraag rijksbescherming Vrouwengevangenis te Leiden – Gert van Kleef
 • Het Sacramentsaltaar uit de Ste.-Catharinakathedraal te Utercht – Rens Swart
 • De kapel op de R.K. begraafplaats te Utrecht – Rens Swart
 • Ontwikkelingen in de regio Amsterdam – Guido Hoogewoud
 • Villa Maritima te Wassenaar ondanks bescherming gesloopt – Gert van Kleef
 • Aantasting markt Druten – Jan Dekkers
 • Aanvraag rijksbescherming watertoren Roermond – Gert van Kleef en Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Actueel kerkennieuws – Leo Dubbelaar
1994 Het Schilderachtige;
Studies over het Schilderachtige in de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650-1900
Uitgave in samenwerking met Bulletin KNOB, Decorum, De Sluitsteen en Architectura & Natura Pers te Amsterdam  Redactie: Caroline van Eck, Jeroen van den Eynde en Wilfred van Leeuwen Inhoud:

 • Caroline van Eck – inleiding
 • Boudewijn Bakker – Niet met verf, maar met woorden. Het ‘schilderachtige’ van de knikkerscène in de Spaansche Brabander
 • Karel Bostoen – De gepatineerde droom. De Spectator-artikelen van Joseph Addison als prelude op het ‘schilderachtige’
 • Caroline van Eck – ‘To move, to melt and elevate the mind’ Het schilderachtige en de retorica
 • Willem-Jan Pantus – ‘In schilderachtige schakeering’. Over de ontwikkeling van de termen ‘schilderachtig’ en ‘pittoresk’ in de Nederlandstalige kunstliteratuur sinds de Romantiek
 • Willem-Jan Pantus – ‘Schilderachtig’ en ‘pittoresk’ Toegelichte chronologische lijst van vindplaatsen
 • Wim Meulenkamp – Kluizenaars, boeren en dagloners: levende en quasi-levende stoffering in de landschapskunst
 • Lut Pil – ‘Schilderachtigheid’ in de context van de Belgische negentiende-eeuwse landschapskunst
 • Wilfred van Leeuwen – Ut pictura architectura. Het schilderachtige en de schilderkunst als bronnen van de Nederlandse neorenaissance
 • Wies van Leeuwen – Pittoreske bouwvallige architectuur versus gerestaureerde monumenten in het werk van P.J.H. Cuypers
 • Barbara Laan – Een schilderij in drie diemensies. De ‘kamer van Jan Steen’ of het ‘schilderachtige voorhuis van eene zeventiende eeuwse taveerne’ op de Wereldtentoonstelling
 • Bibliografie
 • Index
1993 Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst; Schetsen uit de geschiedenis van het genootschap
De Sluitsteen
jaargang 9
nummer 3/4
1993
Uitgave in samenwerking met Architectura & Natura Pers te Amsterdam  Eindredactie Erik de Jong, Coert Peter Krabbe en Tiede Boersma

 • De maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ten geleide  – Erik de Jong & Coert Peter Krabbe
 • ‘Het oefenperk der kunst’: ontwerp en architectuurbeschouwing in de prijsvragen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1842 – 1880) – Tiede J. Boersma
 • Classicisten versus Gotiekers : de stijlstrijd binnen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst – Marleen Dominucus – van Soest
 • Schoonheid, waarheid en karakter: Lelimans denken over bouwkunst – Marijke Estourgie – Beijer
 • Een ‘waardig gebouw’ voor de Maatschappij – Constance Moes
 • De conflicterende restauratieopvattingen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouowkunst en P.J.H. Cuypers – Wies van Leeuwen
1993 De Sluitsteen
jaargang 9
nummer 1/2
1993
Tijdschrift; afbeeldingen beeldhouwwerk Kon. Militair Invalidenhuis Leiden en Raadhuisstraat A’dam op omslag  Inhoud

 • Redactioneel
 • A. Dietze – Mislukt? Jan de Haan (1845 – 1920): steenhouwer, architect en uitgever tussen praktijk en theorie
 • De Rafelrand van de monumentenzorg
 • L.M.Th Swart en G.M. van Kleef – Het Koninklijk Militair Invalidenhuis. Een beschrijving van het Koninklijk Militair Invalidenhuis te Leiden en de plaats van dit huis in het werk van de archiect Posthumus Meyjes
 • W. van Leeuwen – Sloop aula Canisiucollege te Nijmegen blameert Monumentenzorg
 • Acties in Amsterdam
1992 De Sluitsteen
jaargang 8
nummer 3
1992
Tijdschrift; Themanummer Cuypers werkplaatsen  o.a. artikelen van Lidwien Schiphorst (de beginjaren van Cuypers werkplaatsen)
1992 De Sluitsteen
jaargang 8
nummer 1/2
1992
Tijdschrift; Themanummer Moderne architectuur 1900-1940  Inhoud

 • Inleiding
 • Jean Paul Baeten – Hollandse Beaux Arts
 • Wim de Wagt – Herenhuizen in China – een vergeten woningbouwexperiment in Haarlem
 • Han Timmer – Een half stadhuis en een rode olifant – het werk van de Rotterdamse architecten De Roos, Overeijnder en Otten
 • Jouke van der Werf – ´Wat zou een schilder nu hiervan kunnen maken?´ – moderne architectuur en traditie in de discussie rond ´De Bisschop´ van Jan Gratama
 • Margriet de Roever – Cornelis Kruyswijk (1884 – 1935) – een belangrijk architect van de Amsterdamse School
1991 De Sluitsteen
jaargang 7
nummer 2/3
1991
Tijdschrift; Tekening Sociëteit Minerva van Gugel op omslag  Inhoud

 • Nederlands eerste hoogleraar bouwkunde: Eugen Gugel – Dirk Baalman
  Kasteel ‘Oud Wassenaar’ en het ontstaan van de ‘Delftse renaissance’ – Coert Peter Krabbe
 • Adriaan Willem Weissman en de rol van het daglicht in de Duitse museumarchitectuur – Paul Fluttert
 • De rafelrand van de monumentenzorg: de restauratie van de toren van de St. Jozefkerk in Groningen voltooid, Stoop’s bad te Bloemendaal – Bernadette van Hellenberg Hubar
 • ‘Anders dan op de traditionele manier’, de verwording van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam –  Bernadette van Hellenberg Hubar
1991 De Sluitsteen
jaargang 7
nummer 1
1991
Tijdschrift; Ontwerp Champagnekiosk van J.L. Springer op omslag  Inhoud

 • Tussen droom en daad, Jan Springer als kwartiermaker van een visionaire architectuur – Wilfred van Leeuwen
 • De torenprijsvraag van Aalsmeer uit 1867 – Arjen Looyenga
1991 De Sluitsteen
jaargang 7
nummer 1
1990
(n.b. foutief gedrukt, moet zijn jaargang 6, nr. 3, 1990)
Bulletin (A-4 formaat), Themanummer restauratie Sint Servaaskerk Maastricht  Inhoud

 • Redactioneel
 • Wies van Leeuwen en Bernadette van Hellenberg Hubar – De beginselloosheid tot adagium verheven, De polemische restauratie van de Sint–Servaas te Maastricht
 • Boekwerk – Barbara Laan bespreekt: Titus Eliëns,Kunst. nijverheid, kunstnijverheid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw(Zutphen 1990)
 • G.M. van Kleef – De rafelrand van de monumentenzorg
 • Monument van een landelijk verleden, korte schets van de waarde van het voormalige postkantoor van ’s-Gravenhage
1990 De Sluitsteen
jaargang 6
nummer 2
1990
Bulletin (A-4 formaat), Tekening van Westergasfabriek A’dam op omslag  o.a. artikelen van Gert van Kleef, Wies van Leeuwen en Bernadette van Hellenberg Hubar over lopende acties InhoudRedactioneel

 • De rafelrand van de monumentenzorg, argumenten  in beroep tegen het afwijzen van de St. Vituskerk te Blauwhuis van P.J.H. Cuypers (1867 – 1871) als te beschermen object – Gert van Kleef/Wies van Leeuwen/Bernadette van Hellenberg Hubar
 • Deze toren gaat niet verloren – De rafelrand van de monumentenzorg in Amsterdam

Recensie

 • Peter van Dael over:
  A.H.E.M Jansen, A.J.C. van Leeuwen en G.P.P. Vrins,Arbeyd sere voert tot eere. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst (Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1989 (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, LXXX) –
 • Boekwerk – Coert Peter Krabbe en Tiede J. Boersma plaatsen kantekeningen bij:
  S. de Blaauw, Bouwen naar boven, De St. Odolphuskerk van Bakhuizen 1857 – 1914 – 1989 (Leeuwarden 1989)
1990 De Sluitsteen
jaargang 6
nummer 1
1990
Bulletin (A-4 formaat), Themanummer Muiderkerk A’dam  Inhoud

 • Redactioneel
 • Arie de Groot – De Muiderkerk: Protestantse kerkbouw in Amsterdam aan het eind van de
  19de eeuw
 • Dick Zweers – Een motief in De Liefde te Amsterdam
 • Tiede Boersma en Coert Peter Krabbe – Kanttekeningen bij: Eveline Botman en Pettra van den Heuvel Het tekeningenarchief van A.N. Godefroy (Rotterdam 1989)
 • De Rafelrand van de Monumentenzorg
 • Jaarverslag van de secretaris  over 1988 – 1989
 • CG versus RDMZ: problemen rond plaatsingsprocedures
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – En wat dies meer zij ….
 • Acties in Amsterdam
 • Pauline Hengeveld – Brand – Hoe staat het met De Posthoorn in 1990?
1989 De Sluitsteen
jaargang 5
nummer 3
1989
Bulletin (A-4 formaat), Themanummer Chr. Kramm  Inhoud

 • Redactioneel
 • Tiede Boersma – Christiaan Kramm en zijn betekenis voor het bouwkunst-onderwijs en het ‘Gotische Architectuur-teekenen’ aan de Utrechtse ‘Stadsscholen voor Teeken – en Bouwkunde’ 1822 – 1866
 • P.A.M. Geurts – Pierre Cuypers probeert Van Deyssel tot andere gedachten te brengen
 • Errata Sluitsteen nr. 2 – 1989
1989 De Sluitsteen
jaargang 5
nummer 2
1989
Bulletin (A-4 formaat), Teekenschool Roermond en Res Novaplein Heemstede op omslag  Inhoud

 • In memoriam J.H. Sondeijker
 • Redactioneel
 • W. van Leeuwen – De wisselende waardering voor een ensemble, Restauraties van de Stiftskerk te Thorn tussen 1780 en 1956
 • W. de Wagt – Monumentaliteit op een schilderachtige schaal: Het Res Nova-complex te Heemstede van Joseph Cuypers, Jan Stuyt en Jacques Etmans
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – Van trots van de stad tot rafelrand van de monumentenzorg, Nieuw licht op de Roermondse Teeken – en Ambachtsschool
1989 De Sluitsteen
jaargang 5
nummer 1
1989
Bulletin (A-4 formaat), Themanummer J.A. Alberdingk Thijm  Inhoud

 • Artikel van Wies van Leeuwen (Alberdingk Thijm, Bouwkunst en symboliek)
1988 De Sluitsteen
jaargang 4
nummer 3
1988
Bulletin (A-4 formaat)  Inhoud

 • Redactioneel
 • Sible de Blauw en Gert van Kleef – De Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela, De moeizame geschiedenis van een 19de eeuws kerkgebouw
 • Sible de Blauw en Gert van Kleef – De Sint Willibrorduskerk in Oude Pekela, Monumentale neogotiek in Oost-Groningen
 • Thomas von der Dunk – Dibbets en Dansdorp, Twee Waterstaatsambtenaren als kerkenbouwers in het tweede kwart van de negentiende eeuw
 • Coert Peter Krabbe – Materiaal voor de kennis over materiaalgebruik in de 19de eeuwse bouwkunst
 • BvHH en GvK – De rafelrand van de monumentenzorg
1988 De Sluitsteen
jaargang 4
nummer 2
1988
Bulletin (A-4 formaat), Landhuis Sonnevanck te Aerdenhout op omslag  Inhoud

 • Redactioneel
 • Jannes de Haan – De ‘Vlinderplattegrond’, Ontstaan en herkomst van een nieuw type plattegrond voor villa’s en landhuizen in Nederland
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – De rafelrand van de monumentenzorg, nieuws en initiatieven
 • BvHH – De Beurs van Berlage, onderhandelingen in een sfeer van waardering
 • BvHH- Kroonberoep kasteel De Holtmuhle te Tegelen (Noord – Limburg)
 • BvHH en WvL – Van Lokhorst als ‘trait d’union’ op de monumentenlijst?
 • WvL – Kloosters, een visie op monumenten
 • AB, AE en BvHH – Twee complexen van Jos. Cuypers en Jan Stuyt bedreigd
 • WvL – Klooster ‘Nazareth’ te Oirschot
 • WvL – Het Hubertusgesticht te Zutphen
 • BvHH – En wat dies meer zij…
 • Berichten van de werkgroep Amsterdam
 • Rokin 43 – 51
 • P.C. Hooftstraat 174 – 180
 • Linnaeushof – Watergraafsmeer
 • Verslag excursie Folk en Tsjerke en Cuypers Genootschap op 14 november 1987
 • Activiteiten in N.O. – Nederland
1988 De Sluitsteen
jaargang 4
nummer 1
1988
Bulletin (A-4 formaat), Ontwerp kathedraal A’dam van J. de Greef op omslag  Inhoud

 • Redactioneel
 • Thomas von der Dunk – Een kathedraal voor Amsterdam (vervolg)
 • Dr. P.A.M. Geurts – Brengt den Roer den Amstel nader! Pierre Cuypers trouwt Antionette Alberdingk Thijm
 • Dr. P.A.M. Geurts – Pierre Cuypers en de oprichtingsakte van de Sint Radboudstichting
 • Willem Jan Pantus – ‘En juist dat onverwachte maakt de Vereeniging zo interessant’
 • Over het herstel van ‘De Vereeniging’ te Nijmegen
 • En passant – bestuursmededelingen: Verslag Algemene Ledenvergadering 1987, Jaarverslag van de secretaris (1986 – 1987), De stichting Publicaties Cuypers Genootschap opgericht, De werkgroep ‘Glas-in-lood in Nederland 1817 – 1968’, verslag bijeenkomst Cuypers Genootschap en ’s Rijks Monumentenzorg, De beeldende kunst in de Sint Jozefkerk te Groningen
 • Thomas von der Dunk – Iets over Itz
 • bespreking van A. Meffert en R. Schook, G.N. Itz, Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832 – 1867(Delft/Dordrecht 1985)
1988 De Sluitsteen
jaargang 3
nummer 3
1987
Bulletin (A-4 formaat), Themanummer Mozes en Aaronkerk A’dam  Inhoud

 • Redactioneel
 • Jan faber – De architect van de Mozes & Aäron Tilleman François Suys
 • Thomas von der Dunk – Een kathedraal voor Amsterdam
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – Aan een boom zo vol geladen….
 • Het kroonberoep van het Cuypers Genootschap inzake Berlage’s Beurs
1987 De Sluitsteen
jaargang 3
nummer 2
1987
Bulletin (A-4 formaat) Tekening Koepelkerk Hoorn op omslag  Inhoud

 • Redactioneel
 • Coert Peter Krabbe – De kunst boven alles. Over architect A.C. Bleijs en de St. Cyriacuskerk te Hoorn
 • Aat Evers – Het Amstelstation
 • Wilfred van Leeuwen – Amstelstraat 117
 • Gert van Kleef – Monument van een niet vervulde toekomst. Het bedreigde station Nieuw-Amsterdam
 • Thomas von der Dunk – Van Helvoort en de begrippen Waterstaatskerk en Waterstaatsstijl
 • De rafelrand van de monumentenzorg. Nieuws en initiatieven
1987 De Sluitsteen
jaargang 3
nummer 1
1987
Bulletin (A-4 formaat) Tekening Rijksarchief Den Haag op omslag  Inhoud

 • Redactioneel
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – De vervalsende werking van het isolement: Cuypers en Berlage
 • Bernadette van Hellenberg Hubar en Wies van Leeuwen – In omni re vincit imitationem vertitas. Het roemloze einde van het voormalig Rijksarchief te ’s Gravenhage
 • Peter Karstkarel en Sible de Blaauw – De neogotische kerken van Blauwhuis en Roodhuis en Friesland
 • Erik Maria Dolné – Een schip voer langs de horizon. Krophollerkerk te Nijmegen gesloopt.
 • De rafelrand van de monumentenzorg. Nieuws en initiatieven
 • En passant. Bestuurs – en verenigingsnieuws
1986 De Sluitsteen
jaargang 2
nummer 3
oktober 1986
Boekje van 53 pagina’s  Inhoud

 • Redactioneel
 • Een professor der toekomst ´honderd jaar geleden na nu ..’ De opmerker 21, 1866
 • Van Heilig Hart naar H. Haalbaarheid – Lydia Lansink
 • De Amsterdamse Vondelkerk gerestaureerd en aangepast voor nieuw gebruik
 • De Ageskerk te Amsterdam, een belangrijk monument uit de jaren dertig – Annemieke Hoogervorst, Carine Hoogeveld en Pauline Houwink
 • De zon van ‘Sunny Cottage’ blijft voor Breda schijnen – Erik Maria Dolne
 • Bestuurs – en verenigingsnieuws
 • Verslag Algemene Ledenvergadering
 • Jaarverslag
 • Jaarrekening 1985 – 1986 en begroting 1986 – 1987
1986 De Sluitsteen
jaargang 2
nummer 2
augustus 1986
Boekje van 53 pagina’s  Inhoud

 • Redactioneel
 • Erik Maria Dolné – H. Maagd Mariakerk inruilen tegen een fantasieloze vervalsing?
 • Koehandel rond de ‘Waterstaatskerk’ van Bergen op Zoom
 • Naschrift – Afbraak voorkomen
 • Thomas von der Dunk – Een koninklijk geschenk als monument van koninklijke schraapzucht, De bouw perikelen rond de vorige Grote Kerk van Apeldoorn
 • Guido Hoogewoud – De Rotterdamse Bank, Rokin 23 – 51, Nes 40 – 64
  Verslag van de studiedag d.d. 10 oktober 1985 in de Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam
 • Erik Maria Dolné – Boekbespreking van:  A.J.M. Teuling en K. van der PloegVan klooster tot museum, De geschiedenis van het gebouowencompeplx van het Drents museum (Assen 1986)
 • Literatuur over de 19de – en 20ste eeuwse architectuur opgesomd
 • Drs J. Kamerling – 75-jarig Heemschut heeft u hard nodig
1986 De Sluitsteen
jaargang 2
nummer 1
februari 1986
Boekje van 53 pagina’s  Inhoud

 • Redactioneel
 • De acceptgirokaart … een balans –
 • Jeroen Houweling – Regionalisering, een voorstel
 • Amsterdam, die grote stad …
 • Bezwaren tegen de ‘verbouwing’ van het Concertgebouw te Amsterdam
 • Jos Smit en Co Woudsma – Niet doorzichtig, wel opzichtig. Bezwaarschrift tegen de voorgestelde aanbouw aan het Concertgebouw
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – Mag het een ietsje minder zijn? Eigentijdse toevoegingen getoetst aan het Concertgebouw
 • Erik Maria Dolné – Politie als ‘mis’dienaars van het bisdom. De Heilig Hartkerk te Breda
 • Arjen Looyenga – De O.L. Vrouwe-Hemelvaart te Vianen. Een vroege hallenkerk van Alfred Tepe
 • De rafelrand van de Monumenternzorg. Nieuws en initiatieven
 • Excursie en algemene ledenvergadering: Kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem 26 april a.s.
 • Boekaankondigingen
 • Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 16 november 1985
1985 De Sluitsteen
jaargang 1
nummer 1
november 1985
Boekje van 52 pagina’s  Inhoud

 • Redactioneel
 • Wies van Leeuwen – ‘Wandalisme’ in Alkmaar
 • René Smorenburg – Herbestemming van kerkgebouwen
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – Het doek valt (over de uitspraak inzake het kroonberoep van het CG over Cuypers’ inrichting van de Sint Servaas in Maastricht)
 • W.E.M. Tepe O.P. –  Bij de discussie over de restauratie van de St. Servaes
 • L. van Ulden o.f.m. – Ervaringen met de liturgieviering anno 1985 in een Cuyperskerk van 1871 (Sint Martinus te Sneek)
 • Bernadette van Hellenberg Hubar – Het ciboriumaltaar van de Sint-Servaaskerk te Maastricht (1884)
 • Boekbespreking:  Coert Peter Krabbe over G. Hoogewoud,  J. Kuyt en A. Oxenaar, P.J.H. Cuypers en Amsterdam, Gebouwen en ontwerpen 1860 – 1898(Den Haag 1985)
  Oproep
 • Algemene Ledenvergadering 16 november a.s. in Museum Kempenland Eindhoven
1985 Cuypers Genootschap 1984 Boekje van 40 pagina’s  Introductie van het Cuypersgenootschap (t/m 1993 genaamd Cuypers Genootschap) Inhoud

 • Redactioneel
 • ‘En de rafelrand rafelt verder …’
 • Stand van zaken rond de Sint Servaas
 • Romaanse restauratie kerk fel omstreden ‘Vernis over Sint Servaas uit de 19de eeuw vraagt om behoud’
 • Het Cuypers Genootschap ‘’ hoopvol perspectief
 • Nieuws en initiatieven
 • Aanbod Publicaties
 • Een tendens tot sloop

 


Behoudsacties 1984-2006
Cuypersjaar
Jaarrekeningen
Jaarverslagen
Zorg voor monumenten